Gå till innehåll

Underlag för nationell samordning av standarder

Rapporten Utvärdering av internationella standarder ger ett underlag för den nationella samordningen av standarder. Den rekommenderar också vilka standarder som är aktuella att arbeta med framöver.

Syftet med rapporten är att ge ett ökat stöd vid arbetet med standardisering och interoperabilitet, samt visa vilka trender som finns inom dessa områden.

Rapporten innehåller beskrivningar av några internationella standarder och specifikationer som kan vara intressanta att använda inom hälso- och sjukvård. De har utvärderats utifrån ett antal kriterier, och rekommendationer för användning har gjorts för respektive standard.

Observera att nuvarande version av rapporten är en remissutgåva. Just nu tar Inera in synpunkter från landsting och regioner. Därefter kommer underlaget att remissas med fler intressenter.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support