Gå till innehåll

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård

Rapporten är en framtidsspaning, framtagen av Inera. Den har kommit till efter att några landsting efterfrågat vilka områden Inera ser som relevanta inom framtidens hälso- och sjukvård när det gäller den digitala utvecklingen.

Rapporten bygger till stor del på offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.

Tillsammans kan landstingen och Inera föra en fortsatt dialog om vilka områden som skall vara prioriterade, både för 2018 års verksamhetsplan samt ur ett långsiktigt perspektiv som en handlingsplan fram till 2025.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support