Gå till innehåll

Stödmaterial inför landstings och regioners upphandlingar

Här finns underlag som kan vara till stöd för landsting, regioner och systemleverantörer i samband med upphandling.

Många landsting behöver nu anskaffa nya vårdinformationsmiljöer. I samband med det har de önskat ökat stöd av Inera, bland annat när det gäller information om nuvarande tjänster och strategier framöver.

Inera har därför påbörjat ett arbete med att ta fram olika underlag som kan vara till stöd inför upphandling. Underlagen ska ses som en första övergripande genomgång utifrån dagens situation. Materialet kommer att vidareutvecklas löpande, beroende på de många olika aspekter som finns att ta hänsyn till när gamla journalsystem ska uppgraderas eller bytas ut till helt nya vårdinformationsmiljöer.

Materialet här är inte heltäckande, utan ska ses som komplement till övriga dokument på inera.se. Det består av:

  • Rapporten Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård, som beskriver de trender som Inera ser.
  • Ineras tjänster - strategier och integrationslösningar, en översikt över de av Ineras tjänster som bedömts relevanta för landstingens systemleverantörer, där strategier och all känd ny- och vidareutveckling finns beskriven. 
  • Rapporten Utvärdering av internationella standarder, som ger underlag för den nationella samordningen av standarder framöver. 
  • En kortfattad beskrivning av Inera och Ineras tjänster i engelsk översättning.
  • Gemensamma kravunderlag - RIV TA länkar till den externa webbplats som samlar all teknisk information om den gemensamma it-arkitekturen.

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård

Rapporten är en framtidsspaning, framtagen av Inera. Den har kommit till efter att några landsting efterfrågat vilka områden Inera ser som relevanta inom framtidens hälso- och sjukvård när det gäller den digitala utvecklingen.

Rapporten bygger till stor del på offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.

Tillsammans kan landstingen och Inera föra en fortsatt dialog om vilka områden som skall vara prioriterade, både för 2018 års verksamhetsplan samt ur ett långsiktigt perspektiv som en handlingsplan fram till 2025.

Ineras tjänster - strategier och integrationslösningar

En översikt över de av Ineras tjänster som bedömts relevanta för landstingens systemleverantörer, där strategier och all känd ny- och vidareutveckling finns beskriven.

Översikten innehåller också kortfattad information om integrationslösningar och hänvisningar till annan relevant information.

Materialet kommer att vidareutvecklas löpande utifrån de många olika aspekter som finns att ta hänsyn till i samband med uppgradering av eller utbyte till helt nya vårdinformationsmiljöer.

Underlag för nationell samordning av standarder

Rapporten Utvärdering av internationella standarder ger ett underlag för den nationella samordningen av standarder. Den rekommenderar också vilka standarder som är aktuella att arbeta med framöver.

Syftet med rapporten är att ge ett ökat stöd vid arbetet med standardisering och interoperabilitet, samt visa vilka trender som finns inom dessa områden.

Rapporten innehåller beskrivningar av några internationella standarder och specifikationer som kan vara intressanta att använda inom hälso- och sjukvård. De har utvärderats utifrån ett antal kriterier, och rekommendationer för användning har gjorts för respektive standard.

Observera att nuvarande version av rapporten är en remissutgåva. Just nu tar Inera in synpunkter från landsting och regioner. Därefter kommer underlaget att remissas med fler intressenter.

About Inera - kort om Inera i engelsk översättning

Inera coordinates the eHealth work of the county councils and regions of Sweden, developing services that are used by healthcare employees, the general public and decision-makers. Inera is also responsible for the technical infrastructure and IT architecture that are required for the national eHealth services.

About Inera - kort om Inera i engelsk översättning

Gemensamma kravunderlag - RIV TA

På webbplatsen RIV TA finns de gemensamma kravspecifikationer som hittills är framtagna för den tekniska arkitekturen bakom Ineras tjänster.

RIV är en förkortning för regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. TA står för tekniska anvisningar. Webbplatsen fungerar som en samlingsplats för all teknisk information som gäller den gemensamma it-arkitekturen.

Här finns regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.

Webbplatsen RIV TA

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan