Gå till innehåll

Upphandling

Inera upphandlar varor och tjänster för sin verksamhet för närmare 700 miljoner kronor varje år. Vi tar också fram stödmaterial som regioner kan använda i sina egna upphandlingar.

Alla upphandlingar för Ineras verksamhet görs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Reglerna i LOU är nationella, men bygger på EU-rättsliga direktiv. Syftet är att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad. Vi verkar också för att anpassa våra upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan konkurrera med sina anbud.

Vår målsättning är att ta fram förfrågningsunderlag till våra upphandlingar som är anpassade efter både vårt behov och vad marknaden kan erbjuda. Vår ambition är att ha en marknadssituation som präglas av uthållighet och en väl fungerande konkurrens.

När det gäller stödmaterial till regioner, syftar dessa främst till att informera om nuvarande tjänster och strategier som Inera har. Detta hoppas vi ska vara till hjälp när exempelvis gamla journalsystem ska uppgraderas eller bytas ut till nya. Läs mer om vårt stöd till regioner här

Förfrågan om information – RFI

Ineras upphandlingar föregås ibland av en så kallad Förfrågan om information (Request For Information, RFI), som är ett sätt att samla information från marknaden innan vi tar fram ett förfrågningsunderlag till en upphandling.

RFI:n ger leverantörer och andra intressenter möjlighet att tidigt i processen framföra frågor och synpunkter som de anser är viktiga för att upphandlingen ska få ett bra resultat. Genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner kan vi skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag när vi annonserar upphandlingar.

Så annonserar vi upphandlingar och RFI:er

Vi annonserar våra upphandlingar här på inera.se och på Tender Electronic Daily (TED), som är en webbplats för europeisk offentlig upphandling. På TED publicerar vi upphandlingar som överskrider tröskelvärdena för offentlig upphandling. Vi använder också upphandlingsverktyget Visma TendSign för att hantera och annonsera våra upphandlingar.

När det gäller RFI:er, annonserar vi dessa på denna sida vår webbplats. Det är frivilligt att delta i en RFI och inte en förutsättning för att lämna anbud i kommande upphandling.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan