Tjänsteplattformen

Här finns statistik över antal anrop per dygn i genomsnitt samt medelsvarstiden för varje tjänstekontrakt.

Medelsvarstiden visas i millisekunder. Antal anrop/dygn räknas ut genom att mäta det totala antalet anrop under en vecka och dela med antalet dygn. 

2017

Statistik för veckorna 26-32 kommer att publiceras någon gång under vecka 33. Detta på grund av sommarsemestrar. Trevlig sommar!

2016