Pascal

Pascal har cirka 70 000 användare inom vård och omsorg, och de ordinerar cirka 200 000 patienter i verktyget.

Här kan du ladda ner statistikrapporten som ligger till grund för sammanställningen nedan.

Användargrupper

Användarna är framför allt sjuksköterskor (cirka 35 000 stycken) och läkare (cirka 25 000 stycken). Men även andra (cirka 5 000 stycken) såsom barnmorskor, tandläkare, tandhygienister och apotekare har använt Pascal.

Unika dospatienter

Pascal används dygnet runt men mest mellan klockan 07.00 och 20.00. Antalet unika dospatienter per månad kan variera men totalt är det cirka 200 000 patienter som får sina mediciner fördelade i påsar.

Diagrammet nedan visar hur många dospatienter som fått förskrivningar per månad det senaste halvåret.

Stapeldiagrammet visar hur många dospatienter som ordinerats varje månad under november 2016 fram till april 2017

Nya dospatienter

Diagrammet nedan visar antalet nya dospatienter per månad det senaste halvåret.

Stapeldiagrammet visar hur många dospatienter som ordinerats varje månad under november 2016 fram till april 2017.

Ordinationshändelser

Diagrammet nedan visar fördelningen av de åtgärder användarna utförde i Pascal per månad det senaste halvåret.

Bilden visar vad användarna oftast gjorde i Pascal sex månader bak i tiden, vanligast förekommande åtgärderna är att ändra eller förnya i befintlig ordination, skapa en helt ny ordination, eller sätta ut (avsluta) en ordination