Gå till innehåll

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper vårdpersonal att genomföra analyser på ett systematiserat sätt enligt metoden för händelseanalys. 19 av 21 regioner och 7 kommuner använder Nitha.

Rapporten nedan visar statistik avseende användandet av Nitha.

Rapporten är indelad i fyra delrapporter:

  1. Analyser – visar antalet påbörjade analyser över tid samt antal analyser fördelat på vårdgivare. Statistiken går att filtrera på berört specialistområde, identifierad orsak, vilken status analysen har samt i vilken del av vårdprocessen händelsen ägt rum.
  2. Patienter – visar hur antalet patienter fördelar sig per kön och åldersgrupp. Det går även att filtrera på vårdprocess och berört specialistområde.
  3. Konsekvensöversikt – visar hur antalet analyser fördelar sig per identifierad konsekvenstyp och bedömd konsekvensgrad. Statistiken går även att filtrera på vårdprocess och kön.
  4. Arbetsprocesser – visar hur antalet analyser fördelar sig per vårdprocess och konsekvensgrad. Statistiken visar även antalet analyser fördelat på kön inom respektive specialistområde.

Alla rapporter går att filtrera på år, månad och vårdgivare.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan