Nationell patientöversikt

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten.

2017

Diagrammet och tabellen nedan visar antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om (patientslagningar) per månad under 2017. Statistiken omfattar alla landsting och regioner som använder Nationell patientöversikt.

 

Diagrammet och tabellen visar antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om, patientslagningar, per månad under 2017.

2016

Diagrammet och tabellen nedan visar antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om (patientslagningar) per månad under 2016. Statistiken omfattar alla landsting och regioner som använder Nationell patientöversikt.

Diagrammet och tabellen visar antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om, patientslagningar, per månad under 2016.