Gå till innehåll

Nationell patientöversikt

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten.

Statistiken omfattar alla vårdgivare och vårdenheter som använder Nationell patientöversikt.

Rapporten är indelad i fyra delrapporter:

Visa/Dölj mer information

Användning

 • Övergripande presentation av användningen

  Rapporten visar övergripande antalet sökningar som har skett, antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om per månad. Vidare visas hur antalet sökningar i Nationell patientöversikt i genomsnitt fördelar sig över dygnets timmar.

  Alla visualiseringar går att filtrera med avseende på år, månad, län samt vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

Patienter

 • Patienter som användare sökt information om

  Rapporten visar antalet unika patienter som användare av Nationell patientöverskt har sökt information om. För dessa patienter visas även ålders- och könsfördelning, både på aggregerad nivå och på 10-års-intervaller.

  Alla visualiseringar går att filtrera med avseende på år, månad, län samt vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

Användare

 • Användare som nyttjat tjänsten

  Rapporten visar en mer detaljerad vy med statistik avseende de användare som nyttjat Nationell patientöversikt. Här visas antalet unika användare per månad och antalet nya användare. Med nya användare menas användare som aldrig tidigare loggat in i Nationell patientöversikt.

  Rapporten visar också antalet användare per de tio vanligaste yrkeskategorierna.

  Alla visualiseringar går att filtrera med avseende på år, månad och län, för län respektive kommuner.

Visa/Dölj mer information

Svarstider

 • Svarstider för dem som nyttjat tjänsten

  Rapporten visar den svarstid som användare av Nationell patientöversikt upplevt. Här visas den genomsnittliga svarstiden per dag och ett histogram över antalet händelser i Nationell patientöversikt per svarstid.

  Alla visualiseringar går att filtrera med avseende på år, månad, län, tjänstekontrakt och vårdgivare.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support