Gå till innehåll

Nationell patientöversikt

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten.

Rapporten nedan visar statistik som omfattar alla vårdgivare och vårdenheter som använder Nationell patientöversikt.

Rapporten är indelad i fyra delrapporter:

  1. Användning - visar antalet sökningar som har gjorts, antalet unika användare som har loggat in i Nationell patientöversikt samt antalet patienter de har sökt information om per månad. Statistiken visar även hur antalet sökningar i genomsnitt fördelar sig över dygnets timmar.
  2. Patienter - visar fördelningen per kön och åldersgrupp för antalet unika patienter som användare av Nationell patientöversikt har sökt information om. Det går även att se hur antalet fördelar sig per län eller kommun.
  3. Användare - visar antalet unika användare per månad och antalet nya användare (med nya användare menas användare som aldrig tidigare loggat in i Nationell patientöversikt). Det går även att se hur antalet fördelar sig per län eller kommun. Statistiken visar även antalet användare för de tio vanligaste yrkeskategorierna.
  4. Svarstider - visar den svarstid som användare av Nationell patientöversikt upplevt. Här visas den genomsnittliga svarstiden per dag och ett histogram över antalet anrop i Nationell patientöversikt per svarstid.

Alla delrapporter går att filtrera på år, månad, län och vårdgivare. Statistiken som avser svarstider går även att filtrera på tjänstekontrakt.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support