Gå till innehåll

Journalen

Journalen används av mer än 2 miljoner personer och varje månad loggar över en miljon in på e-tjänsten.

Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Journalen.

Rapporten är indelad i fyra delrapporter:

  1. Inloggningar - visar antalet inloggningar som har skett, antalet unika invånare som har loggat in samt antalet invånare som loggat in för första gången. Statistiken visar även hur antalet inloggningar i genomsnitt fördelar sig över dygnets timmar.
  2. Inloggningar, fortsättning - visar hur antalet inloggningar fördelar sig per län (det län där invånaren är folkbokförd) och det ackumulerade antalet förstagångsinloggningar som skett.
  3. Invånaraktivitet - visar en detaljerad vy över vilka funktioner som används i Journalen. Statistiken visar antalet händelser per aktivitet och går att filtrera på typ av aktivitet. Statistiken visar även hur det totala antalet händelser fördelar sig procentuellt mellan aktiviteterna.
  4. Invånare - visar hur antalet invånare som använt Journalen fördelar sig per kön och åldersgrupp.

Alla rapporter går att filtrera på år, månad och län.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan