Gå till innehåll

Journalen

Totalt har 19 landsting och regioner anslutit till Journalen och den har över 1 miljon användare.

Här kan du ladda ner statistikrapporten som ligger till grund för sammanställningen nedan.

Diagrammet nedan visar att total antal inloggningar, det vill säga unika användare, under perioden 2013-01-01—2017-06-22 är på 1 280 072.

Diagrammet visar antal unika användare under perioden 2013-01-01—2017-03-22.

Diagrammet nedan visar hur många invånare som loggat in i Journalen fördelat på kön och ålder.

Diagrammet visar hur många invånare som loggat in i Journalen fördelat på kön och ålder.

Diagrammet nedan visar antal inloggningar i Journalen per klockslag (timme).

Diagrammet visar antal inloggningar i Journalen per klockslag.