Gå till innehåll

Eira

Via landstingssamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter. Statistiken visar bland annat antalet nedladdningar samt sökningar i Cochrane Librarys databas.

Statistiken som redovisas här avser användningen av de e-resurser som är gemensamma för alla landsting/regioner. Mätningen består i antalet nedladdade tidskriftsartiklar och i antalet sökningar i Cochrane Librarys databas. Statistik tas också ut för de titlar där försök gjorts att ladda ned, men som inte ingår i Eira, s.k. ”access denied”. Statistiken hämtas från respektive förlags plattform varje halvår och helår. 

Statistiken analyseras främst utifrån användningen per landsting/region och per förlag. Användningen av titlar under testperioder och i vissa fall landstings egna prenumerationer analyseras också.

Statistiken är en av hörnpelarna i arbetet med urval och förhandlingar.
Statistiken rapporteras årligen till Nationell biblioteksstatistik, se http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/.

Användningen av Eiras tilläggspaket redovisas inte här. Det kan vara nedladdade tidskriftsartiklar, sökningar i databaser och nedladdade bokkapitel.

Antal titlar totalt i Eira* 2014-2017

 *Avser de titlar som är gemensamma för alla landsting och regioner. Därtill kommer medlemmarnas egna val av Eiras tilläggspaket.

Antal titlar per förlag 2015

De mest nedladdade tidskrifterna

De 10 mest använda tidskrifterna står för 24 procent av den totala användningen. De 100 mest använda står för 53 procent. 

Vilka förlag de mest nedladdade tidskrifterna kommer ifrån

Nedladdning av tidskriftsartiklar 2010-2015

Nedladdningar per 1000 invånare 2013-2015

Sökningar i Cochrane Library 2014-2015

Sökningar per 1000 invånare i Cochrane Library 2014-2015

Antal nedladdade SIS-standarder 2013-2015

Nedladdade standarder 2015 (i förhållande till landstings storlek)