Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten 2.0

Den tekniska plattformen för Hjälpmedelstjänsten är på väg att bytas ut mot en ny, med bättre prestanda, för att göra Hjälpmedelstjänsten mer ändamålsenlig och lättanvänd. Den nya plattformen kommer att innehålla samma information som den nuvarande och tjänsten kommer att ha samma erbjudande som hittills.

Visa/Dölj mer information

Nytt i projektet

 • Projektet genomför just nu de här aktiviteterna:

  Projektet fortsätter utveckla kärnfunktionerna i den nya plattformen och testar det som byggts kontinuerligt. Hittills har vi byggt funktioner för "Användare och Organisation" och "Produkter och Artiklar" samt "Avtal och Prislistor". Nu fokuserar vi på Excel-export/importfunktioner och bildhantering.

  Samtidigt som utvecklingen pågår genomför vi nu en andra omgång av användbarhetstester tillsammans med några användare, både leverantörer och sjukvårdshuvudmän, för att se att det vi bygger kan användas på säkert och ändamålsenligt sätt.

  Parallellt med tester och utveckling byggs nu den framtida produktionsmiljön upp, och vi arbetar med att säkerställa tillförlitlighet och stabilitet för den.

  Vi arbetar även vidare med exportfiler till sjukvårdshuvudmännen, så att dessa kan testa att deras mottagande system kan läsa det vi skickar till dem, och att de kan se att de informationsmängder de behöver för sin verksamhet finns med.

  Den nya tekniska lösningen kommer också att testas på utvalda användare innan den införs, så de kan se att deras produkter och avtal ser ut som förväntat.

  Parallellt med utvecklingsarbetet stäms resultaten av med projektets referensgrupp, som också är rådgivande till Hjälpmedelstjänstens förvaltning.

Inera utvecklar den nya plattformen i egen regi. Det bäddar för bra förvaltning och utveckling efter behov.

I utvecklingsarbetet tar vi stöd av användargrupper och styr också utveckligen utefter användarnas behov, såväl sjukvårdshuvudmän som hjälpmedelsleverantörer.

Eftersom avtalet för den nuvarande plattformen går ut i slutet av 2018, och Inera inte vill förlänga det, måste införandet av en ny ske förhållandevis snabbt. En grundläggande föresats att arbetet ska påverka kunderna så lite som möjligt.

I samband med plattformsbytet kommer också användbarhet, gränssnitt med mera att ses över. Vi tillämpar internationell standard för tillgänglighet och vedertagna designregler för ett modernt användargränssnitt.

Förutsättningar för användning och införande

Projektets målsättning är att förutsättningarna för att använda den nya tekniska plattformen inte ska skilja sig från den befintliga.

Projektets påverkan

Ineras övriga tjänster påverkas inte av Hjälpmedelstjänsten 2.0, däremot ser vi fram emot att lansera en plattform som kommer att vara mer stabil och lättanvänd, såväl för de som arbetar i vården som för hjälpmedelsleverantörer.

Vad behöver du göra?

Den nya tekniska plattformen kommer att nås på en ny webbadress. Även filer som levereras ut från den nya plattformen kommer att levereras till en annan plats än där de befintliga filerna nu finns.

I övrigt arbetar projektet för att inte orsaka tekniska ändringar för användarna.

Vi kommer givetvis även i fortsättningen att anordna utbildningar i Hjälpmedelstjänsten. I den mån en ny plattform erbjuder nya möjligheter kommer vi att inkludera utbildning kring det, både i våra reguljära utbildningar och i behovsanpassade utbildningar.

Leveranser

Projektet kommer leverera en ny teknisk plattform som helt ersätter den befintliga.

Den nya plattformen har blivit något försenad. Datum då den nya plattformen blir tillgänglig kommer att kommuniceras inom kort.

Den nuvarande plattformen kommer finnas tillgänglig i referenssyfte även efter omläggningen till den nya plattformen, till 31 december 2018.

Mer information

Projektet informerar löpande både om framsteg och planering för fortsatt arbete både här och i nyhetsbrev. Projektet delar nyhetsbrev med Hjälpmedelstjänstens förvaltning.

Prenumerera på nyhetsbrevet här.

Kontaktperson

Projektledare: Niklas Franzel, Inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support