Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten 2.0

Den tekniska plattformen för Hjälpmedelstjänsten ska bytas ut mot en ny, med bättre prestanda, för att göra Hjälpmedelstjänsten mer lättanvänd och ändamålsenlig. Den nya plattformen kommer att fyllas med information ur den hittillsvarande tjänsten. Tjänstens erbjudande kommer inte att förändras.

Inera har genomfört en förstudie som syftat till att ta fram en ny plattform för Hjälpmedelstjänsten. Den resulterade i att Inera beslutade göra utveckling i egen regi. I samband med plattformbytet kommer också användbarhet, gränssnitt med mera att ses över.

En ny plattform, utvecklad i egen regi, bäddar för bra förvaltning och utveckling efter behov.

Avtalet för den nuvarande plattformen går ut i slutet av 2018, därför måste införandet av en ny ske relativt skyndsamt. En grundläggande föresats att arbetet ska påverka kunderna så lite som möjligt. 

Det utvecklingsarbete vi är i involverar användargrupper och styrs av användarnas behov. Vi tillämpar också internationell standard för tillgänglighet och vedertagna designregler för ett modernt användargränssnitt.

Aktuellt just nu

Krav- och behovsinventering för att förstå hur sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörerman vill kunna arbeta i den nya plattformen är nu slutförd. Arbetet har varit användarcentrerat och bedrivits i workshopform.

Projektet har nu gått in nästa fas, där vi bygger den nya tjänsten. Parallellt med det arbetet kommer mycket energi att läggas på planering av hur den nya plattformen ska kunna föras in hos de användande organisationerna så smidigt som möjligt.

Den nya tekniska lösningen kommer att testas på utvalda användare innan den införs, för att se att den fungerar som avsett. Planering för detta påbörjas inom kort.

Parallellt med utvecklingsarbetet stäms resultaten också av med projektets referensgrupp, som också är rådgivande till Hjälpmedelstjänstens förvaltning.

Förutsättningar för användning och införande

Projektets målsättning är att förutsättningarna för att använda den nya tekniska plattformen inte ska skilja sig från  den befintliga tjänsten.

Projektets påverkan

Ineras övriga tjänster påverkas inte av detta projekt.

Vad behöver kunden göra?

Den nya tekniska plattformen kommer att nås på en ny webbadress än den hittillsvarande tjänsten. Även filer som levereras ut från den nya tjänsten kommer att levereras till en annan plats än där de befintliga filerna återfinns.

Utöver detta är det projektets strävan att det inte ska bli några andra tekniska ändringar för användarna.

Leveranser

Projektet kommer leverera en ny teknisk plattform som helt ersätter den befintliga. Innan den nuvarande plattformen stängs ner kommer alla användare att ha möjlighet att testa den nya plattformen. Testmöjlighet och plattformsbyte kommer att ske under andra halvåret 2018. En mera detaljerad tidplan kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Mer information

Projektet informerar löpande om framsteg och planering för fortsatt arbete även i nyhetsbrev. Projektet delar nyhetsbrev med Hjälpmedelstjänstens förvaltning.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet här.

Kontaktperson

Projektledare: Niklas Franzel, Inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support