Gå till innehåll

Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portal

Projektet byter teknisk plattform för Rådgivningsstödet webb och portal. I projektet ingår även migrering, det vill säga att flytta befintligt innehåll till den nya plattformen, och att utbilda i det som är nytt. Projektet bidrar till att modernisera redaktörernas arbetsverktyg och förbättra användarnas upplevelse av Rådgivningsstödet webb och portal. Detta sker genom att flytta tjänsterna till nya, flexibla och hållbara tekniska miljöer.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

 • Aktuellt

  Har kan du läsa vad som händer i projektet. Du kan också se våra sprintdemonstrationer här.

  Nytt användartest 14-20 juni

  Under en vecka, 14-20 juni, kan de som arbetar med Rådgivningsstödet göra ett användartest som ligger som en nyhet i Portalen. Testet vänder sig till de som i förra testomgången testade den gamla strukturen och är därför endast publicerad i de åtta regioner som kunde göra just det testet. Det nya användartestet är justerat utifrån den första testomgångens resultat. Syftet med testet är liksom förra gången att ta fram en ny informationsstruktur, en struktur som ska göra det lättare att hitta information i Portalen.

  Sprintdemo 5 juni

  I den sista sprintdemonstrationen innan sommaruppehållet visades bland annat ett förslag på hur Portalen skulle kunna se ut i framtiden. Gå in via länken och titta på sprintdemonstrationen. Efter cirka 30 minuter kommer de inslag som är relevanta för projektet Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portals intressenter.

  Användartest 4-13 juni

  Under drygt en vecka, 4-13 juni, kan de som arbetar med Rådgivningsstödet göra  användartest som ligger som en regional nyhet i Portalen. Syftet med användartesten är att ta fram en ny informationsstruktur, en struktur som ska göra det lättare att hitta information i Portalen.

  De 18 regionala verksamheterna är uppdelade i två grupper varav hälften utvärderar Portalens nuvarande struktur och den andra hälften testar ett förslag på framtida struktur. Testen är öppna både för verksamhetschefer samt respektive verksamhets sjuksköterskor.

   

Beskrivning av projektet

De nationella webbtjänsterna Rådgivningsstödet (RGS) webb och portal hjälper vårdpersonal att bedöma vårdbehov, men används även i undervisning på lärosäten. Tjänsterna är välanvända och uppskattade och utgör en viktig del av Sveriges e-hälsa. Användningen av tjänsterna ökar kraftigt och förväntas öka även fortsättningsvis. Tjänsterna bygger på samma tekniska lösning och de behöver förnyas av två huvudsakliga skäl.

 • Befintliga tekniska lösningar bygger på tio år gammal teknik och kan inte längre möta varken dagens eller framtidens förväntningar och funktionella krav. 
 • Den snabba digitala förändringen och befolkningens nya digitala kommunikationsvanor ökar användarnas förväntningar på de nationella tjänsterna. Detta medför högre krav på funktion och behov av både flexibilitet och stabilitet.

Projektet bidrar till att modernisera redaktörernas arbetsverktyg och förbättra användarnas upplevelse av tjänsterna genom att flytta tjänsterna till nya, flexibla och hållbara tekniska miljöer.

Genomförandefasen startade 20 maj 2019. 

Leveranser:

Projektet ska:

 • Flytta Rådgivningsstödet webb till plattformen för webbtjänster (PWT). 
 • Genomföra behovs- och konceptanalys och ta fram ett förslag hur Rådgivningsstödet portal kan flyttas till PWT.
 • Utifrån ovanstående behovs- och konceptanalys besluta om hela eller delar av Rådgivningsstödet portal flyttar till PWT eller ta beslut om alternativ lösning.
 • Utföra arbetet med Rådgivningsstödet portal utifrån ovanstående beslut.
 • Genomföra utbildning av nationella utbildare i nya miljöer för att ge dem möjlighet att utbilda vidare.
 • Genomföra införande till förvaltning.

Tidplan:

Projektet ska leverera ovanstående leveranser 31 oktober 2019. Datum för produktionssättning är inte bestämt än. Det kommer beslutas i samråd med de parallella projekt som pågår inom tjänsterna.

Projektets arbetssätt:

Projektet tillämpar en agil utvecklingsmetodik. Det innebär att arbetet bryts ner i mindre delar, så kallade sprintar, och att den nya produkten tas fram stegvis och med öppenhet.

Projektets externa påverkan

Delar av tjänsternas innehåll används av Ineras tjänst 1177 Vårdguiden på telefon. Projektet har regelbunden dialog med med tjänsten för att på bästa sätt hantera externa beroenden.

Vad behöver kunden göra?

Redaktörer som arbetar nationellt med berörda system kommer behöva göra vissa åtgärder både under planeringsfasen och migreringsfasen. Projektet har en tät dialog med berörda gällande tidplaner samt när och hur redaktionernas deltagande behövs.

När tjänsterna tas i bruk (produktionssätts) förändras vissa saker i sättet att arbeta för alla redaktörer i och med plattformsväxlingen. Alla redaktörer kommer utbildas i den nya funktionaliteten och de nationella redaktörerna/utbildarna tar tillsammans med projektet fram eventuella nya rutiner/manualer som behövs.

Kommunikation

Under aktuellt här på projektsidan hittar du senaste status för projektet. Du kan också följa projektet via de sprintdemonstrationer som sker var tredje vecka.

Kontakt

Hanna Nykvist är ansvarig projektledare i projektet Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portal. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan