Gå till innehåll

Införande av 1177 Vårdguiden på telefon i Norrbotten

Projektet ska säkra att införandet av Region Norrbottens nystartade verksamhet för sjukvårdsrådgivning håller hög kvalitet. I projektet ingår, i samverkan med Region Norrbotten, att sätta upp det tekniska systemet, lägga upp regional utbudsinformation, utbilda användare samt att ta fram kommunikationsmaterial riktad till både invånare och vårdverksamheter i regionen.

Beskrivning av projektet
Region Norrbotten har tidigare endast använt det nationella kortnumret för sjukvårdsrådgivning, 1177, men utan det nationella telefonisystemet med integrerat Rådgivningsstöd. I stället har Norrbotten använt tjänsten Rådgivningsstödet webb och en egen telefoni- och journallösning.
De som ringt 1177 har fått sjukvårdsrådgivning av olika vårdverksamheter beroende på tid på dygnet. Det har periodvis varit långa svarstider dagtid.
För att korta svarstiderna, öka driftsäkerheten och kvalitetssäkra verksamheten för sjukvårdsrådgivning beslutade Region Norrbotten att från och med den 20 februari 2018 starta en dygnetrunt-verksamhet för sjukvårdsrådgivning samt att i samband med detta införa tjänsten 1177 Vårdguiden på telefons nationella telefonisystem med integrerat Rådgivningsstöd.
Hösten 2017 startade ett gemensamt införandeprojekt med mål att säkerställa att:

  • samtliga tekniska installationer och konfigurationer genomförs både i den nationella tjänsten och i Region Norrbottens lokala miljö
  • samtliga användare får nödvändig utbildning för att kunna hantera tjänsten samt bedriva kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning
  • region Norrbottens utbudsinformation finns tillgänglig så att vårdsökande vid behov kan hänvisas till rätt vårdnivå
  • lämpliga kommunikationsinsatser genomförs riktad till både invånare, vårdverksamheter samt andra landstings/regioners sjukvårdsrådgivning

Införandeprojektet har inte ansvarat för rekrytering och organiserande av Region Norrbottens verksamhet för sjukvårdsrådgivning inom tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.


Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon
Inera förvaltar tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon och tillhandahåller stödfunktioner och system som gör det möjligt för landsting att bedriva effektiv och kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning via telefon. Ineras system för sjukvårdsrådgivning gör också att regioner och landsting på ett säkert och effektivt sätt kan samverka kring sjukvårdsrådgivning till invånare.

  • Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon består av:
  • telefonisystem
  • Integrerat Rådgivningsstöd - beslutsunderlag för medicinska bedömningar
  • Katalog över vårdutbud
  • Journalföringsmodul
  • Samtalsprocess - metod för inhämtande av den vårdsökandes symtombeskrivning samt strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning till lämplig vårdnivå

Läs mer om tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon 

Projektets organisation
Införandeprojektet finansieras av Region Norrbotten som även är projektets beställare. Införandeprojektet har organiserats med två samverkande projekt, ett nationellt projekt och ett regionalt i Norrbotten. Båda projekten har organiserats med samma delprojekt som arbetat i nära samverkan och med gemensamma aktiviteter och avstämningar. Vid behov har projektmedlemmar från det nationella projektet arbetat tillsammans med regionalt ansvariga på plats i Region Norrbotten.
Projektet utgår från metodiken om användarcentrering vilket innebär att upplägg och arbetssätt anpassas till den enskilda mottagarens behov och villkor. En annan utgångspunkt är att arbeta för ett lokalt ägarskap vilket syftar till att stödja att mottagaren tydligt får ansvar för vidare förvaltning och utbildning inom den egna organisationen. Till exempel innebär det att utbilda lokala utbildare som har ansvar för att både fortbilda befintlig personal och utbilda nyanställda.

Tidplan
Projektet startade den 10 september 2017 och avslutas den 31 mars 2018.
Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i Region Norrbotten startade den 20 februari 2018 med ny organisation och med hela det nationella systemet för telefoni och integrerat Rådgivningsstöd.

Aktuellt om projektet
Projektet är i avslutningsfasen och håller på med förvaltningsöverlämning, erfarenhetsåtervinning och dokumentation för projektavslut.

Kontaktpersoner
Projektledare: Åsa Liljegren, asa.liljegren@inera.se
Regional projektledare: Jessica Espling, jessica.espling@norrbotten.se
Projektägare: Elisabeth Kvilén-Eriksson, elisabeth.kvilen.eriksson@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan