Gå till innehåll

E-identitet för offentlig sektor - Efos

Inera och Försäkringskassan driver sedan en tid ett samverkansprojekt kring tjänsten E-identitet för offentlig sektor, Efos, som ska ersätta både Identifieringstjänst SITHS och Försäkringskassans MCA.

Planen var att Efos pilot skulle starta den 30 oktober 2018 och att breddinförandet av Efos skulle inledas den 8 januari 2019. Men på grund av att den upphandlade tekniska plattformen för Efos ännu inte möter uppsatta krav och behov, senareläggs införandet av Efos. Detta innebär att vi fortsätter att använda SITHS längre än planerat. Vi fokuserar därför vårt arbete nu på att säkerställa förlängd drift och förvaltning av SITHS, i väntan på att Efos blir klart.

Säkerhet och krav viktigast

Förseningen av Efos beror bland annat på försenade leveranser som i sin tur resulterat i att nödvändig funktionalitet inte kommit på plats. Överföringen av användardata till Efos plattform har varit mer komplext och tagit längre tid än planerat. Det har också varit en stor utmaning att hitta en lösning som både uppfyller de höga krav på säkerhet som gäller för en betrodd certifikatsutfärdare, och samtidigt tar hänsyn till verksamheters olika behov och omfattningen av kortutgivningen inom vård och omsorg. Det är en balansgång där vi inte får tumma på säkerhetskraven.

SITHS-kort fortsätter att gälla och anpassas för tillitsnivå 3

Eftersom driften av SITHS fortsätter under en längre period än planerat, behöver vi genomföra ett antal kritiska förvaltningsåtgärder för att säkerställa användningen av SITHS. Detta omfattar bland annat att skapa förutsättningar för att utfärda SITHS-kort som uppfyller kraven på tillitsnivå 3, LoA3 i enlighet med Svensk e-legitimation. Alla SITHS-kort som idag utfärdas kommer att kunna användas under hela sin giltighetstid, men med ett undantag. Undantaget gäller inloggning i Sambi-anslutna e-tjänster.

Befintliga SITHS-kort har fått dispens av Sambis styrgrupp och kan användas för att logga in i Sambi-anslutna e-tjänster som kräver e-legitimation med tillitsnivå 3, LoA3, som längst till och med den 30 juni 2020. Därefter krävs e-legitimation som uppfyller LoA3. Läs mer om Sambis beslut om detta här

Konsekvenser för SITHS-anslutna organisationer

Eftersom vi nu fortsätter använda SITHS längre än planerat så ska SITHS-anslutna organisationer avvakta med att göra många av de förberedelser som krävs för övergången till Efos. Vissa andra förberedelser kommer dock att behöva göras, men vi har ännu inte alla detaljer om detta. Vi återkommer så snart vi kan med mer information kring detta.

Mer information

Så snart vi kommit längre i vår planering publicerar vi mer information om både Efos och uppgraderingen av SITHS här på webben. Vi kommer också att löpande skicka ut information via SITHS och Efos nyhetsbrev. Har du frågor, hör av dig till vår kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support