Gå till innehåll

E-identitet för offentlig sektor - Efos

Inera och Försäkringskassan har sedan februari 2016 drivit ett samverkansprojekt kring tjänsten E-identitet för offentlig sektor, Efos, som ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Efos kommer att lanseras den 30 oktober 2018.

Tack vare samarbetet med Försäkringskassan kommer vi att tillsammans kunna utveckla bättre verktyg med modernare teknik, som kan förenkla och förbättra administrationen kring utfärdande av elektroniska identiteter. Vi får en bättre och starkare tjänst som vi kan erbjuda till fler inom offentlig sektor. Dessutom innebär samarbetet stora kostnadsfördelar, eftersom vi kan dela på gemensamma kostnader för drift, teknik och förvaltning.

Ineras referensarkitektur ligger som grund

E-identitet för offentlig sektor bygger på Ineras referensarkitektur för identitet och åtkomst. Det innebär att identifieringslösningen kan användas tillsammans med annan infrastruktur och lokala Identity providers (IdP:er), så länge den lokala lösningen följer referensarkitekturen. Läs mer om referensarkitekturen

Arbetet framöver

Fram till att vi lanserar E-identitet för offentlig sektor kommer befintliga SITHS-kort och certifikat att fortsätta att fungera som vanligt. Inga redan utgivna SITHS-kort behöver bytas ut, utan kommer att fortsätta att fungera för inloggning under kortets och certifikatets hela giltighetstid. Arbetet för SITHS-anslutna organisationer och RA, kommer att fortsätta som vanligt den närmaste tiden framåt, med vissa undantag. Till exempel kommer vi inte att erbjuda KRA-utbildning, utan det får varje RA-organisation hantera lokalt hos sig, med flera mindre förändringar.
Illustration: Målet med samarbetet med Försäkringskassan kring E-identitet för offentlig sektor
Fokus på arbetet framöver, parallellt med ordinarie verksamhet, kommer att vara att förstärka och utveckla samarbetet med Försäkringskassan. Det behövs för att snabbare nå vårt slutliga mål med ett gemensamt regelverk, gemensam teknisk lösning (PKI), och en gemensam drift.


Mer information

Via länkarna nedan hittar du mer information om E-identitet för offentlig sektor och vad som behöver göras innan lansering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support