Gå till innehåll

Biverkningsrapportering

Nytt IT-stöd för att förenkla biverkningsrapportering av läkemedel.

Genom en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL har Socialdepartementet avsatt pengar för detta projekt som genomförs under 2017 och 2018 av Inera, tillsammans med Region Uppsala och Läkemedelsverket.

Projektet, som drivs av Inera, har som målsättning att ta fram ett förbättrat IT-stöd som ska underlätta rapportering av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. Projektets målgrupp är vårdpersonal som idag har krav på sig att rapportera vid misstanke om läkemedelsbiverkningar. För invånare och patienter finns andra sätt att rapportera läkemedelsbiverkningar (se Läkemedelsverkets hemsida).

Bakgrund

Årligen tar Läkemedelsverket emot cirka 5000 biverkningsrapporter ifrån hälso- och sjukvården. Med en befolkning på över 9 miljoner och över 200 000 potentiella rapportörer inom svensk hälso- och sjukvård, är det sannolikt en fråga om ett stort mörkertal i rapporteringen. I dag upplevs rapporteringen vara för tidskrävande och bättre återkoppling efterlyses.

2016 fick Inera i uppdrag av SKL att genomföra en förstudie till detta projekt. Baserat på den förstudien, som levererades 2016, beslöt Socialdepartementet och SKL att gå vidare. Inera har nu uppdraget att under 2017 – 2018 utveckla den lösningen som förstudien föreslog samt att under tiden verifiera lösningen i pilot.

Syfte

 • Biverkningsprojektets övergripande målsättning är en ökad patientsäkerhet. Ett förbättrat stöd för biverkningsrapportering kommer att minska lidande för patienter och spara kostnader för samhället.
 • Läkemedelsverket hoppas att genom projektet få fler rapporter till sitt säkerhetsarbete kring läkemedel, samt att rapporterna både kommer vara av högre kvalité och kräva mindre handläggningstid än idag.
 • För att öka antalet rapporteringar så är projektets målsättning att underlätta för personal i vården att rapportera biverkningar genom ett bättre utformat IT-stöd med förifyllnad av redan befintlig information. En mer strukturerad rapportering kommer även att minska behovet av kompletteringar efter rapporteringen.
Visa/Dölj mer information

Vad ska projektet leverera

 • Kommande leverenser

  • SEBRA (förkortning för Sjukvårdens Elektroniska BiverkningRApportering) är en ny fristående nationell tjänst. Den kommer med stöd av nationella stödtjänster hämta information via nationella tjänstekontrakt. Tjänsten ska utvecklas, driftsättas, pilotas, förvaltningsetableras och paketeras under pågående projekt.
  • Ett nytt tjänstekontrakt kommer att tas fram för integration mellan SEBRA och direktintegration mellan vårdens system och Läkemedelsverket, över tjänsteplattformen.
   • Efter projektet kommer SEBRA och det nya tjänstekontraktet att förvaltas på Inera. Etablering av förvaltningen genomförs under projektet.
  • De två parallella projekten, som drivs av Region Uppsala samt Läkemedelsverket, kommer att ansvara för att förbereda verksamheten för förändringen.
Visa/Dölj mer information

Arkitektuell lösning

 • Arkitektuell lösning

  SEBRA kommer att realiseras som en ny fristående webbapplikation, enligt förstudien där det benämns som lösningsförslag A (se slutrapport från förstudie). Lösningsförslaget är väl förankrat med den nationella arkitekturen och Ineras enhet för arkitektur och tjänstekontrakt.

   

  Signifikanta delar i arkitekturen:

  • SEBRA kommer realiseras som en fristående nationell webb-applikation
  • Användare kommer att nå SEBRA genom uthopp från egna journalsystemet
  • SEBRA hämtar patientinformation från anslutna journalsystem via befintliga nationella tjänstekontrakt
  • SEBRA kommer att hantera aktuell vårdgivares egen information, ej sammanhållen journalföring.
  • Biverkningsrapportering kommer erbjudas utan SEBRA, då via direktanslutning från eget journalsystem till tjänsteplattformen (lösningsalternativ B, enligt förstudien)
Visa/Dölj mer information

Arbetssätt och lösning

 • Arbetssätt och lösning

  • Projektet kommer inte använda befintliga applikationer för att realisera SEBRA.
  • SEBRA kommer realiseras som öppen källkod och kommer återanvända kodbibliotek och erfarenheter från andra projekt och förvaltningar där det är lämpligt.
  • Två parallella projekt kommer drivas samtidigt; dels hos Region Uppsala samt hos Läkemedelsverket. Samordning mellan de tre projekten kommer vara en avgörande faktor för möjligheten att lyckas.