Gå till innehåll

Biverkningsrapportering

Projektet Biverkningsrapportering tar fram en nationell tjänst som ska underlätta för vårdpersonal att rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. Projektet genomförs tillsammans med Region Uppsala och Läkemedelsverket.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt i projektet

  • Det här händer just nu:

    Applikationen är utvecklad och klar. Den tas i pilotdrift den 15 maj, i Region Uppsala.

Rapportering av läkemedelsbiverkningar är en viktig förutsättning för att upptäcka brister i läkemedelshanteringen och öka patientsäkerheten. Läkemedelsverket tar varje år emot cirka 7 000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården. Men det borde vara ännu fler, med tanke på hur mycket läkemedel som landets fler än 9 miljoner invånare använder. 

Idag skickas biverkningsrapporterna från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket som pappersblankett eller webbformulär. Personalen upplever det som tidskrävande och krångligt. Det behövs smidigare sätt att rapportera, för att stimulera ökad biverkningsrapportering och kunskapsåterföring, och för ökad patientsäkerhet. 

Läkemedelsverket fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett koncept för elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar från hälso- och sjukvården. Konceptet fick namnet Sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering, SEBRA. 

För att sjukvården ska kunna utveckla och införa funktionalitet för biverkningsrapportering i vårdsystemen behöver Läkemedelsverkets koncept involvera flera parter i informationskedjan, till exempel landsting och journalsystemsleverantörer. 

Projektet Biverkningsrapportering tar fram en lösning för detta genom att använda landstingens gemensamma infrastruktur i Nationella tjänsteplattformen. Lösningen kommer att bli en nationell tjänst, där information om patientens läkemedel och diagnoser hämtas automatiskt från vårdgivarens journalsystem. Tjänsten kan antingen användas som en applikation med eget gränssnitt, som nås genom vårdgivarens journalsystem, eller byggas in direkt i journalsystemet.

Leveranser

Projektet levererar en applikation för att kunna göra en biverkningsrapport med förifylld läkemedelsinformation från journalsystemet. 

Applikationen bygger på användning av de två tjänstekontrakten GetMedicalHistory och GetDiagnoses. Applikationen hämtar information från journalsystemen med hjälp av dessa tjänstekontrakt via Nationella tjänsteplattformen. 

Ett nytt tjänstekontrakt, ProcessIndividualCaseSafetyReport, tas också fram för att applikationen ska kunna skicka biverkningsrapporter till Läkemedelsverket. 

Alternativt kan kunden välja att integrera det nya tjänstekontraktet i sitt eget journalsystem, i stället för att använda applikationen.

Tidplan

Den 15 maj 2018 börjar Region Uppsala använda applikationen i pilotdrift. 

Under hösten 2018 ska en förvaltningsorganisation för tjänsten byggas upp på Inera, och projektet avslutas. 

I januari 2019 blir den nya tjänsten tillgänglig i alla landsting och regioner.

Förutsättningar för användning och införande 

För att applikationen ska hämta information från vårdgivarens journalsystem om patientens läkemedel och diagnoser behöver journalsystemet integreras med tjänstekontrakten GetMedicalHistory och GetDiagnoses. Utan dessa tjänstekontrakt går applikationen fortfarande att använda men kräver mer manuellt arbete. 

För att kunna skicka en biverkningsrapport till Läkemedelsverket behövs också det nya tjänstekontraktet ProcessIndividualCaseSafetyReport som tagits fram i projektet. 

Förutom tjänstekontrakten är användningen av tjänsten också beroende av:

Den som ska skicka in en biverkningsrapport genom tjänsten måste vara anställd inom hälso- och sjukvården och finnas med i HSA-katalogen.

Lokal anpassning av journalsystemet behöver också göras. 

Projektets påverkan

Projektet kommer inte att påverka andra tjänster eller system.

Vad behöver kunden göra?

Förutom att ansluta till tjänstekontrakten kommer kunden bland annat att behöva:

  • skriva avtal med Inera
  • besluta om rutiner för journalföring av biverkningsrapporter. 

Inför att tjänsten införs nationellt kommer mer information om hur införandet går till. 

Testa eller titta på applikationen 

Projektet har ingen tillgänglig demomiljö. Det krävs säker inloggning för att komma åt applikationen och då enbart med test-SITHS kort. Kontakta projektledare Madelen Domanjko om du vill testa applikationen eller få en demonstration via Skype.

Kontaktpersoner

Projektledare Madelen Domajnko

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support