Gå till innehåll

Konceptarbete för webbtidbokning

Projektet arbetar vidare med ett koncept för att förbättra den webbtidbokning som nås genom 1177 Vårdguidens e-tjänster, utifrån både invånarnas och vårdens behov. Projektets fokus är återkopplingen på konceptet och vägen framåt.

Inom projektet Behovsstyrd tidbokning togs ett koncept 0.1 fram för 1177 Vårdguidens webbtidbokning. Det projektet avslutades i december 2018. Resultaten lämnades över till programmet Första linjens digitala vård . Från och med januari i år har programmet arbetat med att inhämta och summera återkoppling på 0.1 konceptet samt att föreslå vägen framåt, här kan du läsa mer om uppdraget.

Leveranser

Till styrgruppen för programmet har följande beslutsunderlag levererats:

  • Koncept version 0.2 för tidbokning via 1177 Vårdguiden
  • Förslag till vidare arbete inom tidbokning.

Tidplan

Uppdraget avslutades 4 mars 2019.

Kontaktperson

Projektledare Anders Ferrari: anders.ferrari@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan