Gå till innehåll

Ny plattform webbtjänster

Projektet Ny plattform webbtjänster bygger en gemensam teknisk plattform för åtta välanvända nationella webbtjänster med information om hälsa och sjukvård. De riktar sig till både invånare och vårdpersonal. Plattformen ska både ge stabilitet och vara hållbar genom att ge nya möjligheter i framtiden. Projektet övergick i förvaltning 2019-05-06.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

 • Aktuellt

  Framgångsrik produktionssättning av 1177.se och Hitta vård

  Idag den 27 mars nådde projektet Ny plattform webbtjänster en viktig milstolpe då 1177.se och Hitta vård produktionssattes på den nyutvecklade Episerver-plattformen. 

  Projektteamet vill tacka alla som bidragit med engagemang, tid och kunskap i arbetet som lett fram till produktionssättningen.  En fantastisk laginsats nationellt och regionalt.

  Nu finns följande tjänster på den nya plattformen: UMO, Youmo, Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård samt 1177.se inklusive Hitta vård.

  Projektet Ny plattform webbtjänster fortsätter som vanligt under april med inbokade projektmöten, sprintdemos och konceptmöten. Därefter avslutas projektet men utvecklingsteamet kommer att behållas resten av året för att säkra en fortsatt hög utvecklingstakt när vi nu går över i förvaltning med kontinuerlig vidareutveckling. De nästkommande sprintarna kommer vi att jobba med de prioriterade funktioner som inte hanns med till produktionssättningen av 1177.se (inkl. Hitta vård) samt felrättningar och förbättringar på samtliga befintliga sajter på plattformen. 

  Efter att projektet Ny plattform webbtjänster har avslutats i april startar ett särskilt projekt för att utveckla och produktionssätta Rådgivningsstödet portal och webb på den nya plattformen.  

  1177.se:s förvaltning och redaktion arbetar just nu med att ta fram ett upplägg och kanaler för regional delaktighet i det fortsatta arbetet med utvecklingen av 1177.se från maj och framåt. Mer information om detta kommer inom kort.

  Har ni frågor skriv gärna till projektets funktionsbrevlåda: webbtjanster@inera.se

  Vänliga hälsningar,

  Projektet Ny plattform webbtjänster

  Projektledare Marie Frosteman med projektteam

  Februari

  Information om nya 1177.se

  Den 27 mars 2019 produktionssätts nya 1177.se enligt plan på en ny teknisk plattform. Tidigare har UMO, Youmo, Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård produktionssatts på samma plattform med lyckat resultat. Nu får även 1177.se en modern och mer driftsäker och utvecklingsbar miljö som möjliggör ny funktionalitet var tredje vecka.

  Vad är nytt?

  Nya 1177.se kommer som tidigare ha både nationellt och regionalt innehåll men nu i en ny design. Eftersom 75–80 % av trafiken idag sker via mobiler är webbplatsen utvecklad enligt principen mobile first. Webbplatsen har byggts om för att uppfylla nya lagstadgade krav på tillgänglighet, har en ny sökmotor och en ny användartestad navigationsstruktur som gör det lättare att hitta rätt i sajtens omfattande innehåll. För redaktörerna blir det enklare att samarbeta och att dela innehåll mellan regionerna.

  Kontinuerlig utveckling

  Även om 1177.se lanseras i en ny form den 27 mars fortsätter utvecklingen av plattformen under resten av året i oförändrad takt. Ett av syftena med plattformsbytet är möjligheten till kontinuerlig uppgradering och snabb vidareutveckling. Det målet är nu uppnått. Planen är att driftsätta ny funktionalitet var tredje vecka. Prioriterat under 2019 är att fortsätta utveckla befintliga webbplatser och att även produktionssätta Rådgivningsstödet Webb och Portal på den nya plattformen.

  De viktigaste delarna av 1177.se finns på plats den 27 mars, övrig funktionalitet som planeras under våren är bland annat:

  • Fortsatt utveckling av 1177.se-funktionalitet, till exempel förbättrat internt sök
  • Regionalisering – till exempel ännu fler möjligheter att anpassa startsidan regionalt
  • Förbättringar i Episerver-gränssnitt för redaktörer

  Vad kommer inte att finnas med på 1177.se den 27 mars?

  Prioriteringen av utvecklingen har gjorts utifrån det innehåll och den funktionalitet som ger mest nytta och är mest använt. Hänsyn har också tagits till andra utvecklingsprojekt där det finns beroenden samt Ineras beslut kring stängning av vissa funktioner.

  • Hjälpmedelsdatabasen, ny databaslösning som 1177.se sedan ska integrera mot håller på att utvecklas och testas. (Ska införas under 2019)
  • Jämförelsedata, vissa jämförelsedata (till exempel resultat från patientenkät) kommer inte att visas på mottagningarnas kontaktkort förrän ny indikatortjänst finns på plats (pågående utveckling av SKL). (Ska införas under 2019)
  • Möjligheten att jämföra upp till fyra mottagningar i en jämförelsevy – mycket låg användning på nuvarande sajt, komplicerad funktion att bygga mobilt.
  • Specialbyggd utskriftsfunktion – webbläsarens standardfunktion för utskrift används istället. 
  • Anonym frågetjänst – enligt tidigare kommunicerat beslut (januari 2019) om permanent stängning av tjänsten. Till grund för beslutet ligger omprioriteringar i Ineras förvaltningsbudget för 2019 och programrådets rekommendation om att stänga ner tjänsten.
  • Barnavdelningen (interaktiva bildspel/ filmer för barn) – enligt tidigare kommunicerat beslut (oktober 2018) om permanent stängning av tjänsten. Tjänsten är byggd på gammal teknik som inte stöds av moderna webbläsare.

  Kommande steg

  • Migreringen, både nationellt och regionalt, beräknas vara klar enligt plan, 15 mars.
  • Därefter sker kodstabilisering och sluttester inför produktionssättning den 27 mars.
  • Underlag för regionala kommunikationsaktiviteter i samband med 27 mars kommer att kommuniceras via nätverket för kommunikation.
  • Dialog förs med regionala migreringsledare och nätverket för Hitta och jämför vård kring vilka övriga aktiviteter som behöver göras regionalt inför produktionssättning.

  Vid frågor gällande produktionssättningen av 1177.se och projektet Ny plattform webbtjänster, kontakta

  Marie Frosteman

  Projektledare, Ny plattform webbtjänster
  marie.frosteman@inera.se

   

  Januari

  Vad händer 2019

  Översiktligt:

  Q1, 1 januari – 27 mars

  • Migrering och kvalitetssäkring av innehåll, utveckling av kvarvarande funktionalitet, tester. Kvalitetssäkring av innehåll, lasttester.
  • Produktionssättning av 1177.se (inkl. HJV) 27:e mars

  Q2-Q4 och framåt

  • Plattformen och dess ingående sajter vidareutvecklas löpande
  • Ev. nya sajter utvecklas och produktionssätts på plattformen

  Vad har vi jobbat med och vad händer i närtid?

  Krav, utredning, koncept och design

   Hitta och jämför vård

  • Sök (vårdtyper, hjälpande rubriker, A-Ö, fritext/sökordsförslag)

  1177.se

  • Startsidan
  • Vidare regionalisering
  • Dialog med Folkhälsomyndigheten kring statistik

  Utveckling, plattform och test

  Utveckling

  • Sprint 23 klar, släpps i release 19.01
   • Sprintmål: Skapa externt API, fixa kritiska buggar för handböckerna samt fortsätta med Hitta Vård
  • Sprint 24 pågår, sprintdemo 31/1
   • Sprintmål: Avslutande funktionalitet för migrering av 1177, behörighetsarbete för kortinloggning samt PoC för Hjälpmedelsdatabas
   • Utöver sprintmålet pågår även arbete med
    • Nytt/reviderat för RHB/VHB
    • Hitta och jämför vård
    • Uppgradering episerver och komponenter

  Test

  √ ST och AT PWT 19.01

  √ Användbarhetstester 1177.se (nuvarande sajt) genomförda

  • Tillgänglighetstest 1177.se (i nya plattformen) pågår

  √  Dyslexi, Förstoringsanvändare, Defekt färgseende genomförda

  • Planering för ytterligare användbarhets- och tillgänglighetstester pågår
  • Lasttester 1177.se planerade (mars)

   

  Release

  √ 1177.se/HJV 15/1

  √ umo/youmo 23/1

  √ RHB/VHB  23/1

   

  Migrering

  Artiklar

  • Manuell  migrering
   • Hjälpmedelsartikel, Hjälpmedelsartikel enkel
   • Tema – interaktiv bild
    • Interaktiva bilder kommer inte finnas till produktionssättning. De migreras som vanliga artikelsidor med linjära bildspel.
   • Frågor och svar
    • Byggs upp som en artikelsida, men istället för kapitelblock använder vi blocket Frågor och svar. Utbildning genomförd 24 januari.
   • Språkartikel & Språkartikeln enkel samt övriga artiklar på andra språk.
    • Placeringen i Epi-trädet blir annorlunda pga. språkhantering, men i övrigt fungerar de som en vanlig artikelsida. Utbildning genomförd 24 januari.

   

  Resursbibliotek

  • 2019 avslutar vi den migreringen som inte blev klar 2018

   

  Sammanfattning artikelsidor

  • Följande Epi6-sidtyper blir artikelsidor i Epi11
   • Artikel, Artikel enkel
   • Temaartikel, Temaartikel enkel
   • Personlig berättelse, Tema – Personlig berättelse
   • Nyhet,
   • Kontakt – Ämne, Organisationsinfo (kan också hanteras som ett kapitelblock på en artikelsida)
   • Hjälpmedelsartikel, Hjälpmedelsartikel enkel
   • Fråga och svar
   • Språkartikel, Språkartikel enkel

   

  Om andra Epi6-sidtyper

  Självtest

  • Kommer inte finnas på plats till produktionssättning

  Redigeringsarbete

  • Följande funktionalitet kommer inte finnas på plats till produktionssättning:
   • Ankarlänk
   • Ljudfiler
   • Citat
   • Undertextsspråk för film
   • Nyckelord för rapportfiltrering
   • Fritextfält i artikelfot kommer inte utvecklas – kan strykas helt.
  • Det som återstår i steget Klar för granskning är:
   • På-sidan-navigering (för kapitelbehållarblock)
   • Bildspel (linjära)
   • Formulär
   • HJV-länkar
   • Externa puffar
   • Dölj API-ruta 

  Regionala tillägg & kapitel

  • Färdigmigrerade noder hittar ni här https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r738175453
   • Grönt = migrerat
   • Gult = artikeln migrerad, men inte tilläggen. Se kommentar för förklaring.
   • Rött = inte migrerat (det kan finnas ett fåtal pga. annan sidtyp). Vi återkopplar när de är hanterade.
   • Enbart publicerade regionala tillägg och kapitel är migrerade
   • Återstår bara noden Regler och rättigheter
  • Följande noder migreras manuellt av nationella redaktionen och där måste ni själva komplettera med regionala tillägg och kapitel:
   • Temasidor - Reseråd och vaccinationer, Hjälpmedel, 1177 Vårdguiden – för vårdpersonal, För dig som använder 1177 Vårdguidens varumärke
   • För redaktören
   • Kontakt – Patientlagen, Startsidan, Övrigt
   • Other languages, Nationella minoritetsspråk

  Utbildningsupplägg 2019 (med reservation för ändringar)

  24 januari

  • Fråga och svars-blocket
  • Språkartiklar

   

  31 januari

  • Bildspel (linjära)
  • Interaktiva bildspel kommer inte finnas till produktionssättning
  • Formulär
  • HJV-länkar
  • Externa puffar
  • Dölj API-ruta

   

  Efter 31 januari

  • Versionshantering
  • Förhandsgranskning/Revidering av artikelsidor
  • Repetition

  Viktiga datum

  • Se över sidornas placering i navigationsstrukturen och gör eventuellt ändringar. (Kom också gärna med förslag på förbättringar av namnsättning och navigationsstruktur.)
   • Deadline: 18 januari
  • Sammanställa ark för re-directs (mer info kommer)
   • Deadline: 8 mars
  • Migrering och kvalitetssäkring klar
   • Deadline: 15 mars

  Införande och förvaltning och support

  1177.se och Hitta och Jämför Vård

  • Uppstart förvaltningsetablering denna vecka. Exempel på aktiviteter under förvaltningsetablering:
   • Se över support och ärendehantering
   • Etablera drift- och licensavtal
   • Genomgång dokumentation inför överlämning
   • Etablera förvaltningsorganisation
   • Genomföra riskanalys
   • Planerar för produktionssättning 27 mars

   

  Förvaltning av befintlig plattform, incidenter och störningar

  UMO och Youmo

  • Ingen nedtid/otillgänglighet

  Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård

  • Ingen nedtid/otillgänglighet
  • Incidentflöde i ärendeverktyg ställs om

   

  Året som gått (2018)

  Q1

  • Roadmap omdisponerades (VHB/RHB före 1177)
  • Förändringar i projektorganisation
  • Utveckling och migrering UMO/Youmo
  • Grundinstallation VHB/RHB
  • Analys automatisering migrering 

  Q2

  • Test, migrering och förfining UMO/Youmo
  • Utveckling VHB/RHB
  • Grundinstallation 1177.se i plattformen
  • Produktionssättning UMO/Youmo 31/5

  Q3

  • Roadmap justerades (förlängning Q1 2019)
  • Utveckling och migrering VHB/RHB
  • Migreringsuppstart

  Q4

  • Test, migrering och förfining VHB/RHB
  • Utveckling och migrering 1177/HJV
  • Produktionssättning VHB/RHB 12/12 

  Stora händelser i december 2018

  • Tekniska problem i 1177 produktionsmiljö (projektets) är hanterade
   • Miljöer är harmoniserade
   • All migrering återupptagen sedan början av december
   • Innehåll som behövde migreras om hanterades under december
  • Produktionssättning Vårdhandboken och Rikshandboken
   • 12 december 2018
   • gick enligt plan och genomfördes helt utan incidenter

  Migrering och införande användare 2018

  Resursbiblioteket

  2018  migrerade vi Personblock, Externa länkar, Standardtexter, Dokument

  • Bilder 

  Artiklar

  • Vi migrerade alla prio-1 artiklar av Epi6-sidtypen:
   • Artikel, Artikel enkel
   • Temaartikel, Temaartikel enkel
   • Undantag - artiklar på andra språk
  • Redigeringsarbetet påbörjades.
  • Vi migrerade alla prio-2 artiklar av ovanstående sidtyp för dem som ville ha hjälp i regionerna
  • Följande Epi6-sidtyper kunde också börja migreras som artikelsidor manuellt:
   • Personlig berättelse, Tema – Personlig berättelse
   • Nyhet, Kontakt – Ämne
   • Organisationsinfo (kan också hanteras som ett kapitelblock på en artikelsida)

  Utbildning 2018

  Utbildningsmaterial finns i respektive mötespresentation, men framförr allt finns omfattande utbildningsmaterial (filmer, riktlinjer och manualer) under Riktlinjer och material i episerver.

  27 september

  • Artikelnamn
  • Url
  • Enkel adress
  • Visa i navigering
  • Beskrivning
  • Ingress
  • Brödtext (rubriker, interna länkar, externa länkar, punktlista)
  • Film
  • Standardtexter
  • Personblock i artikelfoten
  • Region

   

  4 oktober

  • Kategorier
  • Kapitelbehållarblock
  • Bilder (Bildtext, Alt-text, Förstoringsfunktion, Puffbild)
  • Nyckelord
  • Länklista
  • Dokument

   

  18 oktober

  • Tabell
  • Planeringsfliken (Revideringskommentarer, Senast uppdaterad datum)
  • Artikelpuffar

   

  25 oktober

  • Samlingssidor
  • Nyheter

   

  22 november

  • Regionala tillägg och kapitel
  • Regional artikelfot på nationella sidor

   

  6 december

  • Hitta-i-artikeln/På-sidan-navigering
  • Informationstyp

   

  13 december

  • Spegling

   

  December

  Onsdagen 12 december 2018 nådde projektet en viktig milstolpe då Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård produktionssattes till den nyutvecklade Episerver plattformen.

  Många har varit involverade i framväxten av Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård på den nya plattformen, förutom projektteamet även tjänsternas redaktion och förvaltning och de har alla starkt bidragit till att förberedelser och produktions-sättning har löpt smidigt. Nu har vi fyra sajter på den nya plattformen: UMO, Youmo, Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård. Vi har redan märkt av fördelarna med att återanvända funktionalitet mellan dessa olika webbplatser och mer gemensam funktionalitet tillkommer i plattformen nu när vi bygger 1177.se och Hitta och jämför vård. Med en gemensam plattform och flera andra projekt på gång närmar vi oss målbilden för att bättre kunna samverkan mellan våra olika tjänster.

  Oktober

  Nuläge - vad har vi jobbat med och vad gör vi i närtid?

  Krav, utredning, koncept och design

  • 1177.se
   • Grunddesign avstämd med varumärkesansvarig
   • Primära navigationsstrukturen godkänd & beslutad (nivå 1 & 2)
   • Koncept för artiklar avstämt med nationell och regionala redaktioner
   • Definierat Tema hjälpmedel/ Hjälpmedelsdatabasen
   • Design av grafisk ramverk, grundkomponenter för artikelsida, mobil navigering och regionväljare, se från datormobil
   • Riktlinjer framtagna för namngivning av bilder
  • Hitta och Jämför Vård (HJV)
   • Fördjupad analys pågår
   • Anslutning befintliga miljöer klar
   • Konceptarbete pågår i nuvarande sprint vecka 40-43
  • Rådgivningsstödet (RGS) API och Beslutsunderlag
   • Planerad utveckling januari 2019, end-to-end-tester startar i mitten av februari (planeras i dialog med RGS-förvaltning och RGS-projekt)
  • Rådgivningsstödet (RGS) Webb och Portalen
   • Veckovisa avstämningsmöten med RGS-projektet kring tidplan, scope och leveranser
   • Börjat titta på navigationsstrukturen
  • Anslutning till behörighetstjänsten
   • Bra dialog med HSA
   • Provtrycker behörighetstjänsten på handböckerna
  • API’er för externa konsumenter

  Utveckling, test och release

  Utveckling

  • Sprint 20 startar v 40, prioriterat för utveckling:
   • HJV - sök upp mottagning och visa svar
   • 1177.se - färdigställa artikelsida och påbörja det grafiska ramverket
   • Sätta upp API för externa konsumenter (FASS, UD, etc) - mål att konsumenter kan börja testa API från 13/10
  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård redo för slutförande av migrering och produktionssättning
  • Plattform
   • Episerver och andra komponenter uppdaterade
   • Google analytics för handböckerna och 1177.se uppsatt
  • 1177.se
   • Redo för migrering av länkar, personblock och bilder (klart sedan juni)
   • Presentation av artikelsidor, sektionsstartsidor, samlingssidor, kapitelblock och behållare
   • Sök
   • EPI-forms
   • Google Tag Manager

  Test

  • PWT 18.04 acceptanstestad och godkänd, PWT 18.05 ska acceptanstestas
  • Design review Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård ska genomföras
  • Tillgänglighetsanalys Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård genomförd, rapport ska sammanställas
  • Strukturtester (navigationsstruktur 1177.se) genomförda med mycket gott resultat 

  Test - gamla strukturen testas och jämförs med den nya

  Ett test har utförts mot slutanvändare med mycket lyckat resultat för att se hur den nya strukturen på 1177.se fungerar. Läs mer om testet i bloggen.

  Release

  • PWT 18.04 produktionssatt
  • Release 0.9 produktionssatt
  • PWT 18.05 prouktionssätts efter godkänd acceptanstest

  Prioriterat för utveckling

  • Nu pågår sprint 20 med demo 18/10
  • Fortsatt hård prioritering med fokus på nytta för plattformen krävs för höstens arbete med 1177.se/HJV
  • Planering i PO-rådet för hur backloggen ska hanteras i förvaltningen efter projektavslut (2019) 

  Migrering

  Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård

  • Rådgivningsstödets redaktion hjälper till att kvalitetsgranska migrerat material
  • Målsättning att all migrering och kvalitetssäkring som behövs för produktionssättning är klar 16 november

  1177.se

  • Börja migrera För Redaktören (nationellt)
  • Arbete med migreringsscript för 1177.se (’robot’) pågår

  Införande och utbildning användare

  Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård

  • Utbildning sker löpande vid behov

  1177.se

  • Nationella riktlinjer för ett enhetligt arbetssätt tas fram löpande av den nationella redaktionen och skickas till regionerna för feedback
  • Kolla gärna in instruktionsfilmer & utbildningsmaterial som löpande tas fram
  • regionala redaktörer utbildas
  • Enkät redaktörer om nöjdhet nuvarande plattform (för uppföljning av effektmål) med 90 svar

  Införande förvaltning och support

  Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård

  • Förvaltningsetablering och planering inför produktionssättning 2018

  Synkronisering flyttprojekt driftmiljöer

  • RGS – pågår enligt plan
  • 1177.se, HJV – driftleverantör + acceptanstestare behövs i flytten v 42-43
  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård berörs inte direkt av flytten då de planeras att produktionssättas direkt hos den nya driftleverantören.

  September

  Projektets tidplan - information vecka 39

  Information om senarelagd produktionssättning av 1177.se i projektet Ny plattform webbtjänster:

  Inera har tidigare informerat om en uppkommen risk för försening i projektet ”Ny plattform webbtjänster”. Förseningen berör bland annat webbplatsen 1177.se. Ineras företagsledning har nu presenterats för den genomlysning som projektet gjort av läget, och kan konstatera att förseningen inte går att undvika om 1177.se ska hålla tillräcklig kvalitet för invånare och användare i landsting och regioner. Förseningen innebär att 1177.se produktionssätts på den nya plattformen i mars 2019.

  Enligt den tidigare tidplanen skulle 1177.se ha varit tillgänglig för användare på den nya tekniska plattformen i december. Förseningen är mycket olycklig och projektet har gjort allt man kan för att försöka klara den ursprungliga tidplanen, främst med tanke på beroendet till det regionala migreringsarbetet ute hos landsting och regioner. Men för att hinna säkra både kvalitet för det medicinska innehållet och funktionalitet som motsvarar användarnas förväntningar ser projektet i dagsläget ingen annan lösning än att förlänga tidplanen.

  Orsaken till förseningen är att både tidsåtgången, omfattningen och komplexiteten av att sätta upp och migrera de åtta webbplatserna som ingår i projektet till en ny teknisk och modern plattform är större än projektet först uppskattade. Även systemberoenden till andra pågående projekt påverkar tidplanen. Målet är att leverera en stabil, effektiv, framtidssäkrad och förvaltningsbar plattform som kan hålla över tid och löpande uppdateras/uppgraderas. Kvalitet i både koncept, kod och testning för de första versionerna av sajterna på den nya plattformen är därför mycket viktig för en effektiv utveckling framöver. Projektet har produktionssatt UMO och Youmo på den nya plattformen och under hösten produktionssätts även Vårdhandboken och Rikshandboken i Barnhälsovård. Dock ser vi att en tillräckligt kvalitetssäkrad 1177.se inte är möjlig att produktionssätta i december.

  Ny övergripande tidsplan för 1177.se och Hitta och jämför vård (HJV)

  • Teknisk utveckling klar under 2018
  • Testning, kvalitetssäkring samt migrering klart under jan-feb 2019
  • Produktionssättning av 1177.se (inklusive HJV) i mars 2019

  Konsekvenser för landsting och regioner

  Projektet har inventerat konsekvenserna av förseningen bland samtliga landsting/regioner. Fyra landsting/regioner påverkas extra negativt av förseningen. Projektet har en kontinuerlig dialog med dessa och vi är alla, både nationellt och regionalt, måna om att hitta lösningar framåt. Den här veckan har projektet möten med samtliga fyra landsting för att i detalj gå igenom konsekvenserna och utreda vilket stöd projektet kan ge till respektive landsting och region för att underlätta i den uppkomna situationen. 

  För eventuella frågor kontakta Marie Frosteman

  Huvudprojektledare Ny plattform webbtjänster

  Tel: 0733-985193, mail: marie.frosteman@inera.se

  Projektets tidplan - information vecka 37

  Den release som var planerad till mitten av augusti, 0.9, har inte slutförts enligt plan utan det kvarstår arbete med Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och 1177.se som påverkar tidplanen.

  Precis som tidigare sajter som utvecklats kommer 1177.se och Hitta och jämför vård att behöva förhålla sig till en tajt tidplan vilket kräver prioritering av nytta för den gemensamma plattformens utveckling och de behov som tillgodoser alla tjänster. Funktionalitet som är önskvärd men som inte är ett krav för produktionssättning kommer inte att kunna prioriteras. Just nu ser planen framåt ut enligt följande:

  • Den försenade releasen 0.9 genomförs nu i slutet av september, ca 6 veckor sent.
  • Migrering av regionala artiklar på 1177.se startar enligt plan i slutet av september medan migrering av nationella artiklar och regionala tillägg kan starta först i slutet av oktober.
  • Produktionssättning av Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård kommer att senareläggas i dialog med verksamheten. Det är ännu inte beslutat när denna produktionssättning kommer att ske.
  • Releasen (0.95) som framförallt berör externa konsumenters åtkomst till information på 1177.se genom API:er levereras cirka 3 veckor försenat.
  • Projektet sikar på att genomföra den prioriterade utvecklingen för 1177.se och Hitta och jämför vård under 2018 för att kunna slutföra migreringen, medan produktionssättningen med stor sannolikhet kommer att ske under första kvartalet 2019.
  • Produktionssättning av RGS Webb och Portal sker efter årsskiftet och efter/i samband med produktionssättning av 1177.se.

  En konsekvensanalys av de nya förutsättningarna pågår nu. Styrgruppen kommer att fatta beslut om reviderad roadmap på styrgruppsmöte 17 september som därefter läggs upp i beslutloggen.

  Flera faktorer som påverkar tidplanen

  Det är en utmaning i sig att utforma en tidplan för ett så omfattande projekt som inkluderar så många webbplatser med olika förutsättningar. Eftersom projektet arbetar agilt inom kravhantering och utveckling tas krav in kontinuerligt och prioriteras löpande. Det innebär att djupdykningen i vad som krävs för utveckling för de olika webbplatserna utreds allt eftersom och att det kan vara svårt att detaljera planen från början.

  I och med att den senaste releasen inte kunde slutföras enligt plan får det en direkt påverkan på tidplanen och en konsekvensanalys pågår nu. Några exempel på de bakomliggande orsakerna som har påverkat den ofullbordade releasen är:

  Hänsyn till webbplatsernas nuvarande prestanda och olika lagkrav och regler

  • Inom vissa delar är de nuvarande webbplatserna eftersatta. Arbetet som krävs att flytta plattformarna till en ny och modern plattform med mer funktionalitet är i vissa fall ett mer omfattande arbete än vad den tidigare uppskattning visade. Kvalitet är prioriterat och vi vill inte bygga in befintliga osäkra och mindre bra lösningar i plattformen som sedan behöver göras om. Vi anstränger oss för att leverera en stabil, effektiv, framtidssäkrad och förvaltningsbar plattform som ska hålla över tid. Löpande uppdateringar och uppgraderingar ska möjliggöra snabbt och effektivt införande av ny funktionalitet och förbättringar för användare. Det är ett av projektets effektmål och måste eftersträvas.
  • Projektet behöver göra anpassningar till nya säkerhets- och tillgänglighetskrav, som till exempel WCAG 2.0 (tillgänglighet) och GDPR (integritet). Lagar och regler kräver omarbetning av sajterna vilket gör att en 1:1 lösning inte är ett alternativ för att uppfylla kraven.

  Beroenden utanför projektet

  • Projektet är även beroende av ett antal parallella projektleveranser (och vice versa) där tät samordning behöver ske, resurser delas och osäkerhet finns. Eventuella sena leveranser i dessa projekt påverkar vår tidplan.
  • Vissa funktioner och riktlinjer håller på att utvecklas parallellt både inom Inera och externt. Några exempel är anatomisk atlas, symtomguiden, en pågående översyn av grafiska riktlinjer för varumärket 1177 Vårdguiden, att landsting blir regioner. Att ta hänsyn till detta och att utreda vad det innebär för projektet tar tid och kraft från nyckelresurser.

  Aktiviteter i närtid

  Vad har hänt i projektet juni till och med augusti:

  Krav/koncept/design:

  • Vårdhandboken (VHB) och Rikshandboken i barnhälsovård (RHB): krav och behov för regionalisering och granskning har detaljerats och koncept har tagits fram. Översyn av webbplatsernas design görs för att säkra att det som utvecklats ser ut som tänkt.
  • 1177.se: Övergripande design och koncept för artiklar har tagits fram och stäms av löpande. Just nu finslipas konceptet kring regionala tillägg och kapitel på nationella sidor samt regionala artikelsidor. Navigationsstrukturen är klar för avstämning med nationell redaktion
  • Hitta och Jämför Vård (HJV): Fördjupad analys pågår
  • Analys av arbete som krävs för att ansluta till behörighetstjänsterna för autentisering och behörigheter pågår.
  • API/syndikeringslösning för externa konsumenter (UD, FASS m.fl. samt RGS) har utretts och har presenterats för de externa konsumenterna

  Utveckling:

  • Plattform
   • Förbättrad prestanda för redaktörer
   • Vidare arbete med automatiserade tester för att möjliggöra täta och kvalitetssäkrade produktionssättningar
  • Vårdhandboken och Rikshandboken
   • Startsidor, puffar/puffblock
   • Felsidor
   • Regionsväljare
   • Artikelsidor med regionala tillägg
   • Redirectbibliotek
   • Mindre ändringar; buggar (bl.a. inloggning) och ny funktionalitet
  • Test
   • Användbarhetstester på BVC Södertälje genomförda (RHB)
   • Design review och tillgänglighetsanalys handböckerna pågår
   • Systemtest denna vecka (vecka 36)
   • Acceptanstest PWT 18.04 vecka 37

  Migrering:

  • Artiklar på RHB och VHB som inte är under revision har automatmigrerats med framgång. Manuellt arbetet med migrering av bilder, länkar och granskning pågår
  • Arbete för att manuellt migrera resursbibliotek i 1177.se pågår

  Vad händer i projektet närmast i tiden:

   Krav/koncept/design:

  • 1177.se
   • Vidareutveckling av design 
   • Anpassning av utvecklad plattformsfunktionalitet till 1177.se stäms av vid veckovisa möten
   • Navigationsstruktur stäms av med nationell redaktion under vecka 37
  • Rådgivningsstödet (RGS) Webb och Portalen
   • Veckovisa avstämningsmöten med RGS-projektet kring tidplan, omfattning och leveranser fortsätter. Inbjudan för uppstartsmöte kommer att skickas ut så snart vi ser var i tidplanen konceptarbetet med RGS kan påbörjas.
  • Anslutning till behörighetstjänsten

   Utveckling:

  • PWT 18.04 planeras för produktionssättning 17/9 (Inlogg PWT 18.04 användare plattform.webbtjanster@gmail.com och lösenord: PWT-2018)
  • Slutföra version 0.9, förväntad leverans slutet september
  • Utveckla det som krävs för att migrering regionalt så väl som nationellt kan påbörjas för 1177.se

   Migrering

  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård
   • Manuell migrering och validering pågår med full fart
   • Kan starta migrering av regionala tillägg vecka 37
  • 1177.se
   • Manuell migrering till resursbibliotek börjar bli klart nationellt
   • Input från regioner senast 27/9 för start av migrering för regionala artiklar
   • Nationella artiklar och regionala tillägg och kapitel kan migreras när regionaliseringskonceptet är avstämt, utvecklat och på plats

   Införande och utbildning användare

  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård:
   • Utbildning sker löpande vid behov
  • 1177.se:

  Införande förvaltning och support

  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård
   • Förvaltningsetablering och planering för produktionssättning. Datum kan bestämmas då utfallet av migrering och krav på funktionalitet vid produktionssättning är klart och bestämt.
  • Målsättning att etablera en förvaltningsorganisation för plattformen från 1/1 2019
  • Synkronisering med anledning av flyttprojekt driftmiljöer
   • RGS
   • 1177.se, HJV i oktober/november. Risk för att resurser som projektet använder behövs hos driftleverantören och för acceptanstestare v 42–43
   • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård kan troligtvis ligga kvar i nuvarande miljö fram till produktionssättning

  Augusti

  Om API'er

  Projektet kommer att ta fram en ny lösning för att tillgängliggöra information för de tjänster som ingår för den nya plattformen. Många av webbplatsernas artiklar exponerar sitt innehåll till andra webbplatser genom en så kallad syndikeringslösning. Det innebär att webbplatser efter överenskommelse med till exempel 1177.se kan hämta artiklar med innehåll som kan visas på dessa webbplatser med undantaget från mediaobjekt såsom bilder och filmer.

  Projektet har identifierat vilka API‘er som finns och beroenden till dessa. Eftersom projektet utvecklar en gemensam plattform för alla webbplatserna kommer vi att erbjuda ett generellt API. API’et kommer att exponera respektive webbplatsinformation mot externa användare i ett generellt format. Viss information kommer fortfarande bara kunna exponeras med hjälp av autentisering, annan information kan vara helt öppen.  

  Data kommer att tillgängliggöras genom ett syndikerings-API. Det innebär också att API:t även i fortsättningen kommer att följa W3C standarden RFC-4287. Eftersom vi både moderniserar genom att uppgradera vår CMS till senaste versionen av EPiServer och standardiserar genom att ta fram en lösning för flera webbplatser kommer det att ske en del strukturella förändringar av innehållet som exponeras.

  En beta av API:t kommer att tillgängligöras i början av oktober 2018 så att våra API-kunder kan genomföra tester. Det nuvarande API:t kommer att ersättas i slutet av november. I samband med detta kommer alla API-avtal att förnyas och nya nycklar skapas.

  Senare i projektet kommer vi att titta på om vi kan vara bakåtkompatibla med nuvarande API’er eller om det kommer behövas en anpassning. Projektet vill följa öppna standarder för informationsutbyte.

  Juni

  Vad har hänt i projektet under första halvåret 2018?

  Sammanfattningsvis har 1 000 kravärenden utvecklats och testats till klar funktionalitet för den nya plattformen under det första halvåret. En synlig milstolpe för alla var när UMO och Youmo produktionssattes i slutet på maj. Parallellt pågår ett intensivt utvecklings- och migreringsarbete med tjänsterna som står på tur.

  Q1

  • Projektets förutsättningar förbättrades i och med att supporten för driftsmiljön för de öppna tjänster förlängdes till januari 2020
  • Omdisponerad roadmap innebar att Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård nu ligger före 1177.se
  • Omstrukturerad projektorganisation med de ingående delprojekten
  • Dialog med Rådgivningsstödet för koordinering med RGS-klientprojektet (RGS-klienten hämtar info från 1177 och ska byggas om)
  • Den nya plattformen utvecklas, initialt med UMO och Youmo
  • Migrering: strategi samt förberedelser för UMO och Youmo, inventering och gallring av 1177.se och Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård inventeras
  • Analys för automatiserad migrering

  Q2

  • Fått upp en väl etablerad process för kravhantering, prioritering, utveckling och test
  • Den omdisponerade tidplanen har gett mer utrymme för krav/kvalitetssäkring (granskning, regionalisering etc.) och mer tid för förankring utanför projektet inkl. inom landsting och regioner
  • Fortsatt utredning och dialog för synk med RGS-klientprojektet
  • UMO/Youmo tester, migrering och förfining
  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård utvecklas och migrering påbörjas
  • Grund för funktionell miljö för 1177 framtagen samt analys av övergripande krav
  • Införandeplan för användare och förvaltning & support togs fram och genomfördes
  • Produktionssättning umo.se och youmo.se 31/5 – plattformen i förvaltning
  • Migrering: Utbildningsmaterial framtaget och migrering påbörjas regionalt och nationellt för 1177.se, inventering av Hitta och jämför vård
  • Information till 1177.se:s API-kunder om tidplan och detaljer kring lösning
  • Under första halvåret har 1 000 kravärenden stängts, det vill säga utvecklats och testats till klar funktionalitet för den nya plattformen.

  Lyckad produktionssättning av UMO och Youmo

  Den 31 maj 2018 nådde projektet en viktig milstolpe då umo.se och youmo.se produktionssattes till den nyutvecklade Episerver plattformen.  

  Många har varit involverade i framväxten av UMO och Youmo på den nya plattformen, förutom projketteamet även tjänsternas redaktion och förvaltning och de  har alla starkt bidragit till att projektarbetet har löpt smidigt och att lagd tidplan håller. I och med att UMO och Youmo nu är färdigutvecklade kan viss funktionalitet som redan finns i plattformen nyttjas när de nya webbplatserna ska sättas upp. Därmed finns det goda förutsättningarna för ett fortsatt gott resultat även för de tjänster som återstår. Med en gemensam plattform och flera andra projekt på gång närmar vi oss målbilden för att bättre kunna samverkan mellan våra olika tjänster.

  Detaljerad information kring produktionssättningen finns här samt även en releasplan. Har ni frågor eller om ni inte kommer åt dokumenten, skriv gärna till projektets funktionsbrevlåda: webbtjanster@inera.se.

  Maj

  Hur ligger vi till i projektet? 

  • Projektet följer tidplan
  • Projektet har en väl etablerad process för kravhantering, prioritering, utveckling och test
  • umo.se och youmo.se är färdigutvecklade och migrering slutförs. Planerad produktionssättning sker 31:a maj
  • Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård utvecklas och migrering påbörjas inom kort
  • 1177.se är inventerat och planering för migrering är igång. Arbete med navigationsstruktur pågår.
  • Hitta och Jämför Vård samt Rådgivningsstödet påbörjas i höst (viss inventering, planering och kravdefiniering har startat)
  • Då UMO och Youmo är färdigutvecklat är en konsekvens att det nu går ”smidigt och snabbt” att sätta upp nya webbplatser med funktionalitet som redan finns i plattformen
  • Utbildning av redaktörer sker inför och under migrering
  • Viss del av migreringsarbetet sköts automatiskt – viss del manuellt. Både nationellt och regionalt. Arbete för kommande etablering i förvaltning och support pågår.

  April

  Status för teknikutveckling

  Merparten av UMO och Youmo:s innehåll är nu migrerat och därmed kommer olika tester såsom acceptans-, prestanda- och tillgänglighetstester ske under senare delen av april och under maj månad.

  Krav-, koncept och designarbetet pågår för fullt för RHB och VHB, liksom att tillämpa den gemensamma navigeringsstrukturen på dessa tjänster. De tekniska miljöerna för handböckerna är etablerade och därmed kan migreringsarbetet påbörjas innan sommaren. Produktionssättningen av tjänsterna kommer att ske efter sommaren.

  För 1177.se, HJV och RGS pågår arbete med en ny navigeringsstruktur och krav och designarbete drar igång i mitten av april.

  Status för migrering

  Var i migreringsarbetet befinner sig respektive sajt?

  UMO - artikelmigreringen går snart in i sista steget. Migrering av ungdomsmottagningar är påbörjad. Andra informationstyper så som Fråga varandra, Egna berättelser, Poddar och Fråga UMO är i slutskedet av migreringen.

  Youmo – migrering på alla språk är i full gång. Även här går vi snart in i sista steget av artikelmigreringen.

  RHB - inventering av artiklar, externa länkar, dokument och grafiskt material avslutas nästa vecka. Vi kommer påbörja utbildning och migrering av resursbiblioteket vecka 17.

  VHB - inventering av artiklar, externa länkar och dokument är klar. Även här räknar vi med att påbörja utbildning och migrering av resursbiblioteket inom ett par veckor.

  1177.se – artikelinventering klar. Förberedande arbete och inventering av bilder och filmer pågår nationellt och regionalt.

  RGS Webb – inventering och tidsestimering för migrering är klar. Nästa steg är diskutera prioriteringsordning.

  RGS Portal – uppstartsmöte nästa vecka för att diskutera inventering och tidsestimering.

  Robot ska avlasta migreringsarbetet i projektet 

  Arbetet med att migrera all information från gammal till ny plattform för de 8 sajter som ingår i projektet är väldigt omfattande. Hittills har vi inte sett någon annan lösning än manuell migrering. Nu lyfter vi dock in en robotlösning som hjälper oss att migrera delar av innehållet. Därmed minskar arbetsbördan för de redan hårt belastade redaktionerna både regionalt och nationellt.

  I delprojektet migrering är grundtanken att vi skall underlätta och stötta migreringen av innehåll för respektive sajt, från gammal till ny plattform. För varje informationstyp i respektive tjänst utreder vi vilket som är det smidigaste och säkraste sättet att flytta över informationen på. Nu har vi hittat ett sätt att underlätta migreringen av texter genom att en del av migreringsarbetet kommer att genomföras per automatik med hjälp av en robot. Därmed kan redaktörskraft istället läggas på andra delmoment i migreringen så som länkning och grafiskt material som till exempel bild och film. Med roboten hoppas vi få ut bättre kvalitet med minskade felmarginaler för det migrerade innehållet. Förutom att roboten gör det monotona arbetet konsekvent lika och korrekt kan arbetet ske alla tider på dygnet. Referenser finns från ett antal kommuner som redan har använt sig av tekniken.

  Hur går det till

  I projektet kommer lösningen att användas för att migrera texter i de ingående sajterna, vilket är en stor del av allt innehåll. Bilder och länkar kräver däremot fortsatt manuellt arbete. Roboten är ett avancerat program som regelstyrt imiterar vad en människa gör, till exempel plockar information från ett ställe och lägger in den på dess nya hemvist. Ett skript som tas fram för en sajt kan i många fall återanvändas och anpassas för en annan sajt.

  Observera att den slutliga kvalitetsgranskningen innan publicering fortsatt kommer att behöva göras manuellt. Detta gäller såväl nationellt som regionalt innehåll.

  De webbplatser som kommer att använda roboten som en del av migreringslösningen är:  Rikshandboken i barnhälsovård, Vårdhandboken, 1177.se regionalt och nationellt och RGS.

  För eventuella frågor går det bra att skriva till: webbtjanster.migrering@inera.se

  Februari och mars

  Reviderad tidplan

  Projektets reviderade tidplan slogs fast 19 februari och har tagits emot väl, inte minst tack vare stor hjälp från omgivningen att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Samtliga tjänster som ingår i projektet ska som tidigare vara produktionssatta innan slutet av 2018. Den aktuella tidplanen är tillgänglig i Beslutsloggen.

  Fördelar med reviderad tidplan

  Bland fördelarna med den omdisponerade tidplanen kan nämnas att:

  • mer utrymme ges för kravarbete, kvalitetssäkring och förankring
  • migreringen för 1177.se blir mer effektiv i och med att mer funktionalitet kommer att vara utvecklad när det är dags
  • hänsyn till RGS tas, klienten behöver göras om för att hämta information från 1177.

  Produktionssättning 

  Produktionssättning, vilket innebär när tjänsterna kan börja användas av slutanvändarna, sker under 2018 för:

  • UMO och Youmo i maj/juni
  • Rikshandboken i barnhälsovård och Vårdhandboken i augusti/september
  • 1177.se, Hitta och jämför vård och RGS i november/december.

  Utveckling

  Kravarbetet som är grunden för att kunna prioritera vad som ska inkluderas i ny funktionalitet (framgår av Beslutsloggen) är nu klart för UMO och Youmo och startade för Rikshandboken i barnhälsovård (RHB) och Vårdhandboken (VHB) i mitten av februari. I april startar arbetet för 1177, HJV och RGS.

  För 1177.se har arbetet med strukturen kommit en bra bit på väg. Ett förslag på de olika ingångarna ligger nu till grund för diskussioner med berörda redaktörer om var innehållet ska höra hemma i den förbättrade navigeringen. Nu drar motsvarande arbete med RHB och VHB igång.

  Fram till dess att projektet avslutas kommer förvaltningen av de nya tjänsterna att ligga kvar inom projektet. Kartläggning av olika integrationer, framtagning av roadmap för arkitektur och plan för olika tester tas nu fram såsom acceptans-, prestanda-, säkerhets- och tillgänglighetstester.

  Migrering

  Status för migrering:

  • UMO - artikelmigreringen pågår och det kommer att ske en provmigrering av ungdomsmottagningar i andra hälften av mars.
  • Youmo - bildinventering pågår och det planeras för provmigrering.
  • RHB - inventering av artiklar är slutförd, bilder och dokument återstår. Nästa steg är att se över hur materialet ska prioriteras i migreringsarbetet.
  • VHB - inventering av primärnavigation har skett och inventering av bilder och externa länkar pågår.
  • 1177.se - planering för förberedande aktiviteter inför migrering.
  • 1177.se regionalt: avstämningar med landstingen och regionerna sker regelbundet med de regionala migreringsledarna och förberedelser som till exempel resursplanering pågår.
  • För både RHB och VHB liksom för 1177.se är nästa steg är att se över hur materialet ska prioriteras i migreringsarbetet, att kartlägga det externa länkbiblioteket samt att eventuellt omformatera bilder.

   

Beskrivning av projektet  

Plattformen byggs för att ge stabilitet ur ett drifts-, förvaltnings- och utvecklingsperspektiv och för att göra det enklare att addera nya tjänster i framtiden. De nationella tjänsterna som kommer att ligga på den nya plattformen är  1177.se, Hitta och jämför vård, UMO, Youmo, Rådgivningsstödet webb och portal, Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård.

Tjänsterna ger på olika sätt invånare och vårdpersonal tillgång till information om hälso- och sjukvård. Webbplatserna är välbesökta, viktiga och uppskattade och utgör en viktig del av Sveriges e-hälsa. Den snabba digitala förändringstakten och befolkningens nya digitala kommunikationsvanor ökar användarnas förväntningar och ställer högre funktionella krav på tjänsterna, både avseende flexibilitet, stabilitet och att plattformen är framtidssäkrad.

Fokus i projektet ligger på ett teknikskifte till en ny och gemensam plattform för de åtta ingående webbtjänsterna, inte minst för att säkerställa att den tekniska lösningen håller långsiktigt. Det kommer att underlätta både i förvaltning och i vidareutveckling liksom för webbplatsernas redaktörer som kommer att få ett nytt och modernt webbpubliceringsverktyg. Projektet i sig är också en möjliggörare genom att ta höjd för framtida behov för att till exempel kunna ansluta nya tjänster och nytt innehåll.

Befintliga tekniska lösningar förnyas av två huvudsakliga skäl: 

 • De bygger på en över tio år gammal teknik som inte längre kan möta varken dagens eller framtidens förväntningar och funktionella krav på en plattform. De tekniska lösningarna är föråldrade och tekniska uppdateringar och support upphör i början av 2020.
 • Den snabba digitala förändringstakten och nya digitala kommunikationsvanor ökar användarnas förväntningar på de nationella tjänsterna vilket medför högre funktionella krav och behov av flexibilitet och stabilitet.

Under hösten 2016 genomfördes en förstudie som tog fram det beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandet av den nya plattformen. Förstudien tog fram förslag på arkitektur, val av webbpubliceringsverktyg och förslag till upplägg för genomförande. Det togs beslut om webbpubliceringsverktyget Episerver. Bland annat togs hänsyn till att de flesta regioner har Epi-server idag och att många nyligen har uppgraderat till senare versioner.

Genomförandefasen startade i januari 2017 och avslutades i maj 2019.

En användarvänlig plattform som ger nya möjligheter

Syftet med projektet är att etablera en stabil och framtidssäkrad plattform som möjliggör:

 • En förbättrad användarupplevelse avseende innehåll, funktion och presentation
 • En bättre sammankoppling och integration med e-tjänster och andra tjänster
 • Personalisering av webbplatserna med till exempel möjlighet till regionalisering
 • Ett underlättat arbete för redaktörer och användare genom ett bättre arbetsredskap
 • Möjligheten att ansluta ytterligare tjänster i framtiden.

Även om projektet är en möjliggörare för framtida behov ligger fokus på det bakomliggande teknikskiftet och ett nytt arbetsredskap för redaktörerna. För slutanvändarna av tjänsterna blir det troligen inga stora synliga ändringar i samband med projektets leveranser. De kan ske genom efterföljande förvaltningsutveckling eller andra kommande projektinitiativ.

Flexibilitet och hållbarhet

Nyttan som ska uppnås är att:

 • Webbtjänsterna har en flexibel och hållbar plattform, ur ett drifts-, förvaltnings- och utvecklingsperspektiv.
 • Redaktörerna upplever sitt arbetsverktyg som modernt, lättarbetat och att det stödjer deras arbetsprocesser.
 • Användarna, både invånare och vårdpersonal upplever att tjänsterna är trygga, smarta och smidiga att använda och att de förbättrar möjligheten att hitta relevant information och agera rätt.

Leveranser

Projektet ska leverera:

 • En hållbar och förankrad lösningsarkitektur, som möjliggör effektiv förvaltning, smidig utveckling och integration mellan olika tjänster
 • En etablerad ny plattform som möjliggör förbättrade tjänster utifrån plattformens möjligheter
 • Genomförda prioriterade migreringar från gamla miljöer till nya plattformen
 • Genomförd utbildning i nya plattformen för de som berörs, till exempel redaktörer
 • Etablerade arbetssätt för förvaltning och redaktörer (både nya, uppdaterade processer).

Tidplan

Produktionssättning av tjänsterna på den nya plattformen kommer att ske enligt följande tidplan:

 • UMO i maj 2018 - produktionssättning klar 2018-05-31
 • Youmo i maj 2018 - produktionssättning klar 2018-05-31
 • Rikshandboken i barnhälsovård och Vårdhandboken i december 2018 - produktionssättning klar 2018-12-12.
 • 1177.se och Hitta och jämför vård (HJV) - produktionssättning klar 27 mars 2019
 • Rådgivningsstödet webb och Rådgivningsstödet portal har lyfts över till ett separat projekt– utredning om lämplig tidpunkt för att produktionssätta pågår för att ta hänsyn till parallella projekt som pågår inom tjänsterna.

Projektets arbetssätt

Projektet tillämpar en agil utvecklingsmetodik. Det innebär att arbetet bryts ned i mindre delar, så kallade sprintar, och att den nya produkten tas fram iterativt och med transparens. Sprintar, demos, backlogg, beslutslogg och en blogg är några exempel på viktiga kanaler som används för att uppnå transparens och tydlighet mot projektets många intressenter och målgrupper.

Sprintar och demos


Som en del av ett agilt arbetssätt arbetar projektet i sprintar med öppna demos som spelas in och läggs upp här på sidan. Varje sprint löper under tre veckor som inleds med planering för att avslutas med en sprintdemo som redogör för sprintens resultat och kan demonstrera klar funktionalitet. 

Här kan du ta del av projektets sprintdemos: Inspelningar och presentationer. Inspelningarna öppnas i Chrome.

Öppna projektmöten

Det är ett tillfälle till för alla som är berörda av projektet att ses eller höra generellt hur projektet ligger. Det är ett informellt möte kring status eller aktuella frågor. Deltagande sker på Inera eller via Skype. Maila projektets funktionsbrevlåda för att få inbjudan.

Backlogg

Projektets backlogg är en kravlista i Confluence. Skriv till projektets funktionsbrevlåda för att få inloggningsuppgifter.

Beslutslogg

Beslutsloggen visar vilka beslut som finns under bearbetning och vilka som är beslutade i projektet. Skriv till projektets funktionsbrevlåda för att få inloggningsuppgifter.

Blogg

På projektbloggen för Ny plattform webbtjänster kan du som är intresserad av projektet följa arbetet i olika inlägg som läggs upp löpande. Vi följer också upp och svarar på synpunkter och kommentarer.

Blogg Ny plattform webbtjänster

 

Verksamhetsnytta 

När det gäller prioritering och värdering av verksamhetsnytta, görs det gemensamt bland tjänsterna. En central del i detta är produktägarteamet. Denna gruppering värderar verksamhetsnytta och gör gemensam prioritering av önskemål om funktionalitet, tillägg och ändringar. Teamet leds av produktägaren och i teamet finns delproduktägare från alla berörda tjänster. I teamet finns också en roll som samordnar kring de konsekvenser i linjen som ibland följer av beslut för den nya plattformen.

I frågor & svar längst ned på den här sidan, fråga 19, beskrivs vad olika användare kan förvänta sig för skillnader i den nya plattformen.

Förutsättningar för användning och införande

Vissa saker kommer att bli bättre än idag, andra kommer att fungera på ett delvis annat sätt och vissa funktioner kommer att tas bort. Den nya plattformen kommer att vara enklare att utveckla och förvalta och därmed bättre rustad att möta morgondagens behov av ny funktionalitet.
När tjänsterna som berörs i projektet tas i bruk (produktionssätts) förändras vissa saker i sättet att arbeta för redaktörer i och med den nya plattformen. Redaktörer utbildas i den nya funktionaliteten under projektperioden och tar tillsammans med projektet fram eventuella nya rutiner/manualer som behövs.

Projektets externa påverkan

Projektet kommer att ta fram en ny lösning för att tillgängliggöra information för de tjänster som ingår för den nya plattformen. Många av webbplatsernas artiklar exponerar sitt innehåll till andra webbplatser genom en så kallad syndikeringslösning. Det innebär att webbplatser efter överenskommelse med till exempel 1177.se kan hämta artiklar med innehåll som kan visas på dessa webbplatser med undantaget från mediaobjekt såsom bilder och filmer.

Projektet har identifierat vilka API‘er som finns och beroenden till dessa. Eftersom projektet utvecklar en gemensam plattform för alla webbplatserna kommer vi att erbjuda ett generellt API. API’et kommer att exponera respektive webbplatsinformation mot externa användare i ett generellt format. Viss information kommer fortfarande bara kunna exponeras med hjälp av autentisering, annan information kan vara helt öppen.  

Data kommer att tillgängliggöras genom ett syndikerings-API. Det innebär också att API:t även i fortsättningen kommer att följa W3C standarden RFC-4287. Eftersom vi både moderninserar genom att uppgradera vår CMS till senaste versionen av EPiServer och standardiserar genom att ta fram en lösning för flera webbplatser kommer det att ske en del strukturella förändringar av innehållet som exponeras.

En beta av API:t kommer att tillgängligöras i januari 2019. 

Vad behöver kunden göra?


För redaktörer av berörda system är det en del som behöver göras, såväl i planeringsfas som under migrering. Projektet har en tät dialog med utpekade redaktörer  både centralt och regionalt om tidplaner samt när och hur redaktionernas deltagande behövs.

Frågor och svar

Kontakt

Marie Frosteman är ansvarig projektledare i projektet Ny plattform webbtjänster.

 För frågor som rör projektet går det bra att skriva till vår funktionsbrevlåda

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan