Gå till innehåll

Nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi

Inera har genomfört en förstudie kring nationella nätverk gällande patologi. Förstudiens slutsats är att samverkan mellan landstingen och regionerna bör förstärkas och att förutsättningarna för nationellt samarbete bör vidareutvecklas. Förstudiens rekommendation är att fortsätta arbetet med att etablera nationella nätverk.

Idégivare:

Gunilla Gunnarsson, SKL

Status i beredning

Inera har skickat en avsiktsförklaring till alla regioner gällande nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi. För närvarande pågår en diskussion kring fortsättning där programrådet har rekommenderat att Inera ska avvakta med utvecklingen. Anledningen till detta är att tilldelad finansiering från regionerna för närvarande är fullt intecknad till befintliga tjänster och pågående projekt.

Ansvarig: Tomas Lithner, avdelningschef  Verksamhetsförvaltning, Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan