Gå till innehåll

Identitet och åtkomst i kommuner

Området Identitet och åtkomst, eller IAM (av Identity Access Management), är idag ett väl inarbetat koncept. Användare av olika it-system behöver få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, och för det krävs lösningar som hanterar användares identiteter och behörighetsstyrande egenskaper. Inera tillhandahåller idag en referensarkitektur för området

Hittills har referensarkitekturen för IAM använts framförallt inom vård och omsorg. Inera behöver nu förstå hur vi kan hjälpa kommunerna i deras ambition att uppnå en bättre och effektivare identitet- och åtkomsthantering.

Status i beredningen

Inera har genomfört en fördjupad analys i syfte att utarbeta en övergripande strategi, inklusive behovsanalys, nulägesbeskrivning, målbild och strategi avseende identitet och åtkomsthantering inom kommunerna. Arbetet är nu klart men initialt kan vi endast publicera nulägesbeskrivningen, då föreslagen målbild och strategi måste förankras med Ineras ledning och styrelse innan publicering.

Ansvarig: Christer Allskog, projektägare, Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan