Gå till innehåll

Stöd för unga med diabetes

Landstinget Östergötland har tagit fram en förstudie. Förstudien föreslår att 1177 Vårdguiden tar över, integrerar och anpassar webbplatsen Diabits innehåll och tillhandahåller motsvarande tjänster inom konceptet Invånartjänster/1177 Vårdguiden.

Idégivare: Sofie Zetterström, vice vd, Inera

Status i beredningen

Inera har skickat ut en intresseanmälan till landsting och regioner om stöd till unga med diabetes typ 1. Resultatet var positivt och Inera tar nu fram en avsiktsförklaring som ska skickas till landsting och regioner. 

Ansvarig: Tomas Lithner, avdelningschef, Verksamhet, Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support