Gå till innehåll

Servicefönster | Identifieringstjänst SITHS | Miljö: Produktion

Servicefönster Sihts - bugg rättningar för mifareserienummer borttag och giltighetstid för certifikat på reservkort

Anledning

Siths servicefönster -

Innehåll

 Under servicefönster kommer 2 buggar att rättas, den första är "MIFARE-serienummer försvinner från HSA om HCC spärras på kort som har uppgraderats med SITHS e-id". Den andra är "Kort giltighetstid på certifikat till reservkort". Kortare störningar kan förekomma under servicefönstret för både Sihts-Admin och Mina Sidor, användare och administratörer kan behöva logga in på nytt.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan