Gå till innehåll

Servicefönster | Personuppgiftstjänst | Miljö: Produktion

Release av Personuppgiftstjänsten 4.1

Anledning

Release av Personuppgiftstjänsten 4.1

Innehåll

Releasen innehåller ett antal rättningar och förbättringar där de viktigaste följer: | Skatteverkets ersätter sin typ Riksnycklar med denna typ - UUID (bakåtkompatibel med ny minorversion av strategicresourcemanagement:persons:person 3.2) | Ett antal nummerserier har reserverats för att skapa unika reservidentiteter på det nationella formatet i testmiljöer. | Fullständiga Release notes finns på https://confluence.cgiostersund.se/display/PU/4.1+Release+Notes ######## Observera ######## Vi har tidigare meddelat via nyhetsbrev att sekretessmarkeringen för personposter med skyddad folkbokföring försvinner. Skatteverket har nu återgått till att avisera sekretessmarkeringen enligt tidigare mönster, vilket även visas i Personuppgiftstjänsten. För detaljer se https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/myndigheter/informationsutbytemellanmyndigheter/navethamtauppgifteromfolkbokforing/nyheter/2019/nyheter/skyddadfolkbokforingaviserastillsammansmedsekretessmarkering.5.32a87cee16d2b11f30e847.html

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan