Gå till innehåll

Release | Identifieringstjänst SITHS

Lansering av resterande delar SITHS e-id PKI-struktur och uppdaterad SITHS Admin

Vid detta datum kommer id-adminsitratörer som har SITHS e-id LoA3 att kunna beställa kort och certifikat från den nya PKI-strukturen SITHS e-id. Detta medför att från detta datum kan det förekomma användarcertifikat och funktionscertifikat som kommer att utfärdas från en ny PKI-struktur. Tjänster som idag använder SITHS-certifikat måste kompletteras med tillit till denna nya PKI-struktur för att användare ska kunna logga in och för att servrar ska kunna kommunicera med varandra. Mer information kommer att skickas ut via SITHS Nyhetsbrev.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan