Gå till innehåll

Release | Identifieringstjänst SITHS

Lansering av distansuppgradering av SITHS-kort till Svensk e-legitimation tillitsnivå 3 medför certifikat från ny PKI-struktur

Vid detta datum kommer användare själva att kunna logga in på SITHS Mina sidor och uppgradera sina gamla ordinarie SITHS-kort till en Svensk e-legitimation tillitsnivå 3. Användarnas certifikat kommer att utfärdas från en ny PKI-struktur. Tjänster som idag använder SITHS-kortsinloggning måste kompletteras med tillit till denna nya PKI-struktur för att användare som uppgraderat sitt kort ska kunna logga in. OBS! SITHS Reservkort går inte att uppgradera då deras ursprungliga utfärdandeprocess inte uppfyller kraven på tillitsnivå 3. Mer information kommer att skickas ut via SITHS Nyhetsbrev.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan