Gå till innehåll

Projekt | Säker digital kommunikation

SDK Testbädd öppnar för pilotaktörer

Målet är att Sverige år 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och även privata utförare av offentligt uppdrag. Med befintligt scope innebär detta förmåga till meddelandeöverföring av ostrukturerad information mellan organisationer och funktioner inom dessa Projektleveranser 2019 -Gemensamma komponenter: Färdigställande (specificering/utveckling, test, pilotdrift och dokumentation) av gemensam infrastruktur och stödtjänster för SDK -Regelverk och principer: Komplettering av principer och regelverk för tillit och informationsutbyte i nödvändiga delar. -Pilottester: Konceptet SDK är pilottestat med medverkande pilotparter, från projektets sidas med fokus på teknik och säkerhet i testmiljö -Kommunikation och förankring: Leverantörs-kontakter och externa parter

Påverkan

Konceptet Säker digital kommunikation består av bland annat av principer, specifikationer och viss gemensam infrastruktur vid informationsutbyte mellan landsting och regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag. Aktörer som ska använda Säker digital kommunikation behöver göra eventuella anpassningar av egen IT-miljö, ansluta till Säker digital kommunikation enligt standarder och specifikationer och etablera egen förmåga i lokal lösning/integration för slutanvändare. Säker digital kommunikation och ansatsen att basera konceptet på eDelivery har beroende till bland annat följande: • DIGG och eDelivery • DIGGs regeringsuppdrag om effektivt informationsutbyte

Mer information

Se projektets informationssida: https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digital-kommunikation/

Kontaktuppgifter

Projektledare: Malin Domeij, e-post: malin.domeij@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan