Gå till innehåll

Servicefönster | | Miljö: Produktion

SITHS aktivering av gallringspolicy och diverse buggrättningar

Anledning

SITHS aktivering av gallringspolicy och diverse buggrättningar

Innehåll

Data som är äldre än 10 år + certifikatets giltighetstid kommer löpande att gallras från SITHS Admin, SITHS CA och Statistik och Loggar. Diverse buggrättningar kommer också att installeras under servicefönstret. Kortare avbrott kan förekomma och användare av SITHS Admin kan behöva logga in på nytt under utförande av servicefönstret.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan