Gå till innehåll

Servicefönster | Vården i siffror | Miljö: Produktion, QA

Servicefönster Vården i siffror

Innehåll

Produktionssättning ny funktionalitet. Ny startsida samt den nya öppna jämförelserapporten, ny funktionalitet som heter ”min översikt”. I min översikt kommer användaren kunna få upp sina valda indikatorer och se vilka som presterar bra, resp. mindre bra i förhållande till målvärden, samt trender. Tjänst är fortfarande tillgänglig. 

Miljö

Produktion

QA

Påverkan

Lokal påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support