Gå till innehåll

Servicefönster | Svevac | Miljö: Produktion

Svevac flyttar till ny driftleverantör och sjunet-förbindelse upphör

Anledning

Svevac flyttar till ny driftleverantör och sjunet-förbindelse upphör.

Innehåll

Det innebär att adressen https://www.svevac.sjunet.org/ kommer att tas bort. Du kommer fortfarande att kunna använda Svevac via https://svevac.inera.se Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support