Gå till innehåll

Servicefönster | Personuppgiftstjänst | Miljö: Produktion

Personuppgiftstjänsten systemunderhåll

Anledning

Extrainsatt servicefönster Personuppgiftstjänsten

Innehåll

Arbetet berör alla delar av Personuppgiftstjänsten på både internet och sjunet. Alla systemdelar (GUI och alla tjänstekontrakt) beräknas vara otillgängliga underperioden.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support