Gå till innehåll

Release | Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Prerelease av Sil SOAP API 5.1

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, tillgängliggör årets prerelease (5.1) av Sil SOAP API. Prereleasen kommer att tillgängliggöras på adressen https://sil51.demo.silinfo.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support