Servicefönster | Journalen

Journalen Produktion 2.10

Anledning

Driftsättning version 2.10 i produktionsmiljön omfattar felrättningar samt tillägg och förbättringar.

Innehåll

Invånare och administratörer kommer inte kunna nyttja tjänsten eller dess administrationsgränssnitt under servicefönstret.

Miljö

Produktion

Demo

Påverkan

Nationell påverkan