Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten inför ny ISO-standard

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd i kategorier som idag bygger på standarden ISO 9999:2011 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

En ny internationell standard ISO 9999:2016 har publicerats tidigare. Nu är även den fastställda svenska standarden publicerad.

Under hösten inför Hjäpmedelstjänsten ISO 9999:2016 i två etapper.

Etapp 1, som kommer att genomföras 15 november, innehåller nya ISO-koder, borttagning av ISO-koder (som inte innehåller några produkter), ändring av ISO-koder med beskrivande texter. Drygt 10 ISO-koder byter också kod.

Etapp 2, som kommer att genomföras 13 december, innehåller borttagning av ISO-koder (de som innehåller produkter), delning och sammanslagning av ISO-koder.

För sjukvårdshuvudmän innebär det att exportfilen kommer ha nytt innehåll avseende ISO den 16 november och den 14 december. Vi har distribuerat en sammanställning av förändringarna till expertanvändarna hos sjukvårdshuvudmännen.

Berörda hjälpmedelsleverantör kommer att informeras i meddelanden till rolltillsättare framöver och vi kommer att föreslå förslag till leverantörerna där det är nödvändigt (exempelvis vid delning av ISO-koder).

Förändringarna kommer på 1177.se, Tema Hjälpmedel i ovan nämnda etapper.

Obs! Om genvägar är skapade under sök/underhåll produkt i Hjälpmedelstjänsten kan genvägen/genvägarna sluta fungera om genvägen/genvägarna pekade mot en ISO-kod som nu förändras. Genvägen/genvägarna kan behöva göras om i de fall de pekar mot en ISO-kod som nu blir förändrad.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan