Gå till innehåll

Uppsala och Skåne var först att erbjuda e-tjänsten Journalen

Uppsala och Skåne var först med att erbjuda sina invånare e-tjänsten Journalen. De har flera råd till andra som är på gång; lyssna på patienterna och se till att det finns ett politiskt beslut i bakgrunden.

E-tjänsten Journalen är utvecklad utifrån erfarenhet och kunskap i Landstinget i Uppsala län, som var först ut att göra journalinformation via internet tillgänglig till patienten i större omfattning. Skåne var igång som nummer två och startade för snart ett år sedan.

För en delaktig patient

Sedan i år är det Inera som förvaltar och utvecklar Journalen och flera landsting har infört eller håller på att införa tjänsten. Patienten når Journalen via Mina vårdkontakter. En patient som får tillgång till sin journal på ett enkelt sätt blir mer delaktig i beslut som rör den egna behandlingen.

-När vi införde Journalen i Uppsala för två år sedan hade vi nio år av erfarenhet att luta oss emot efter ett projekt där ett avgränsat antal patienter fått prova tjänsten. Dessutom hade vi erfarenhet från hur patienten reagerar när de fått ut sin journal på papper. I Uppsala skickas det cirka 10 000 pappersjournaler per år, berättar Benny Eklund, projektägare, Uppsala.

-Drivkraften för mig i den här utvecklingen är hela tiden patienterna och deras behov. Flera hundra patienter har under åren berättat hur de använder tjänsten, vad de tycker, vad som saknas eller vad som inte fungerar. Vi har träffat patientföreningar och det har också genomförts studier och i princip ingen patient är negativ. Snarare är det särskilt viktigt att få den här möjligheten för flera patientgrupper som kroniker eller svårt sjuka med täta vårdkontakter. Får de välja vill de gärna ha tillgång till mer information i Journalen än vad de har idag, säger Mia Pettersson, projektledare, Uppsala.

Mia Pettersson och Benny Eklund har båda lång erfarenhet i arbetet med Journalen i Uppsala läns landsting.

Patientens valmöjligheter

Patienten kan själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade, vilket betyder att anteckningarna ännu inte blivit godkända av ansvarig personal. Om patienten vill se informationen först när den blivit signerad, är det också möjligt.

Som patient kan man även välja att informationen går att nå direkt när den finns eller med viss fördröjning (cirka två veckor). Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal hinner ta kontakt med patienten om de har oroande saker att berätta.

Det är bara möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler fram till och med de är 12 år.

Regioner och landsting har en skyldighet att ta bort uppgifter som bedöms vara känsliga för direktåtkomst via Journalen. Landsting och regioner har gjort olika bedömningar kring vilka uppgifter man inte visar upp.

Fler och fler använder

Journalen i Uppsala har en konstant ökning av användare och när en person får en vårdkontakt så börjar man använda tjänsten. Patienterna delar inte den oro som läkare kan ha med Journalen. Uppsala universitet, Högskolan i Skövde och Lunds universitet har gjort studier med både läkare och patienter som visar att läkare är mera negativa till tjänsten än vad patienterna är.

Kritiken handlade bland annat om att de inte tycker att det finns något värde för patienter med möjligheten och de är oroade över att patienter ska komma till skada. De läkare som svarat säger också att det i viss utsträckning leder till ökad arbetsbelastning, påverkar hur journalerna skrivs samt att de behöver göra dubbel journalföring.

I samma studier svarar patienterna att de är positiva till att kunna läsa sin journal. De tycker att de har haft stor nytta av tjänsten. Patienterna svarar också att de känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. De flesta vill ha ännu mer information.

Ta personalens oro på allvar men lita på patienten

Flera landsting och regioner ska nu införa Journalen, har ni några råd till dem?

-Ett råd är att få till ett politiskt beslut om införandet. Då kan alla, som till exempel patient- och yrkesföreningar och myndigheter, ge sina synpunkter inför beslutet. Lyssna på dem som är oroliga, ta oron på allvar men lita på det stora antal patienter som vill ha och behöver enkel tillgång till sina journaler, säger Benny Eklund.

-Och det är viktigt att ha med vårdpersonal i gruppen som arbetar med införandet. Vi gjorde också massor med intervjuer med vårdpersonal, avslutar Mia Pettersson.

Viktigt med trovärdig avsändare

Region Skåne har valt att införa lite information i taget i tjänsten Journalen. Sedan mars 2014 har patienterna i Region Skåne möjlighet att läsa delar av sina journalanteckningar. Man har i Skåne valt att inte visa information från exempelvis psykiatrifrån start.

-Varje år skickas det ut många journalkopior på papper i Region Skåne och i de allra flesta fall får den som frågar ut allt. Det är ytterst få journaler som anses ha för känsliga uppgifter, så de inte går att skicka ut. Vi har inte hunnit göra några studier på vad hälso- och sjukvårdspersonalen eller patienten tycker om Journalen i Skåne. Men överlag märker vi samma åsikter som studier från Uppsala visar. Patienterna ser fördelarna medan t ex. läkare och psykologer kan vara mer avvaktande till värdet, säger Carina Nordqvist Falk samordnare av införandet för eJournalen i Skåne.

Delar av gruppen som arbetat med att få eJournalen på plats i region Skåne, Carina Nordqvist Falk, Monika Kraft och Eva Arkemyr.

Därför valde Skåne att införa i flera steg.

-Vi valde att börja försiktigt och fyller på informationen i Journalen allt eftersom. Samtidigt har vi varit tydliga med att det kommer mer och vilken information det handlar om. På det sättet har läkare och sjuksköterskor kunnat förbereda sig, säger Annika Rönnberg, projektledare för eJournal i Skåne.

Vilka råd vill ni ge till de som nu planerar införanden?

-Det är viktigt med ett politiskt beslut. Kroka arm med professionen och skaffa ambassadörer som tror på utvecklingen. De måste ha medicinsk bakgrund det är A och O för trovärdigheten. Samtidigt är en tidig dialog med de fackliga organisationerna och hälso- och sjukvårdspersonalen betydelsefull. Projektet var ute och besökte verksamheterna före starten, säger Monika Kraft, regional förvaltningsledare för eHälsa i Skåne.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan