Gå till innehåll

Delområde 1 - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) - Leverans från Socialstyrelsen

På Ineras webbplats finns dokumentet som skickades ut i juni i år rörande detaljerad leveransinformation för FMB (FMB leveransinformation 2.0) som tillgängliggörs av Socialstyrelsen.

I dokumentet finns länkar till relaterade underlag så som informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning. När Socialstyrelsen lämnade tjänstekontraktsbeskrivningen för FMB för slutlig granskning av Ineras avdelning för Arkitektur och regelverk under hösten 2015 identifierades ett angränsande projektinitiativ för att hantera nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer.

Arkitektur och Regelverk har under Q4 2015 utrett vilka synergier det kan finnas mellan det initiativet och det som Socialstyrelsen skickat in angående FMB t.ex. avseende kostnadseffektivitet i hantering för landstingen vid implementation och förvaltning.

Under utredningen försågs FMB:s tjänstekontraktsbeskrivning med ett s.k. arkitektoniskt beslut avseende informatikdelen med lydelsen att "endast Webcert får anslutas som tjänstekonsument, tills utfallet av samordning med behandlingsinstruktioner är analyserat". Denna begränsning är nu borttagen så att även andra kan ansluta sig som konsumenter till FMB:s tjänstekontrakt.

Tjänstekontraktet är releasat utan en dynamisk modell för beslutsstödsfunktionalitet, men vi vill uppmana landstingen att inte integrera fler/andra informationsmängder än de som Webcert har integrerat eftersom tjänstekontraktet med stor sannolikhet kommer att uppdateras med en dynamisk modell för beslutsstödsfunktionalitet under första halvåret 2016.

Webcert kommer utveckla en utökad integration med FMB under 2016 och agera utforskande i samråd med Socialstyrelsen och avdelningen för Arkitektur och Regelverk på Inera.

Det är därför viktigt att landstingen stämmer av med Inera innan upphandling av journalsystemsintegration genomförs (2016), så att senast godkända version av kontraktet används som underlag samt även stämma av med Inera hur och i vilken omfattning man tänker integrera beslutsstödet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan