Aktuellt

Viktigt att logga ut

Ibland får vi frågor om varför man inte måste ange sin pin-kod vid inloggning med SITHS. Här kommer därför en påminnelse om vad som gäller.

Vid inloggning med SITHS-kort finns det en funktion som gör att användaren inte behöver ange sin pin-kod igen så länge kortet sitter kvar i kortläsaren och så länge datorn inte startas om.

För att användaren ska bli helt utloggad från en tjänst måste hen

  1. använda tjänstens egen funktion för att logga ut
  2. avlägsna SITHS-kortet från kortläsaren.

Utöver detta bör alla tjänster kompletteras med en egen inaktivitetstimeout. Den hjälper användare som glömmer att logga ut. Om användaren lämnar kvar SITHS-kortet i kortläsaren hjälper den dock inte eftersom ovan nämnda funktion gör att pin-koden då inte behöver anges vid nästa inloggning.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan