Gå till innehåll

Vi säkerställer fortsatt användning av SITHS

Med anledning av att den upphandlade tekniska plattformen för Efos ännu inte möter uppsatta krav och behov, fokuserar vi arbetet just nu på att genomföra ett antal kritiska förvaltningsåtgärder för att säkerställa fortsatt användning av SITHS.

Vi tittar bland annat på en ny PKI-struktur med SHA2, som skapar förutsättningar för att utfärda SITHS-kort som uppfyller kraven på tillitsnivå 3. Vi inför också nya kortprodukter och ser över hanteringen av publika certifikat, med mera. Alla detaljer kring de olika lösningsförslagen vi diskuterar just nu är ännu inte på plats. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer. Läs mer på Efos projektsida >

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan