Gå till innehåll

Vi fortsätter att utveckla E-identitet för offentlig sektor direkt efter lansering

Under arbetet med Efos har vi identifierat ett antal förbättringsområden som inte kommer att vara möjligt att realisera till lansering.

Några av de områden vi kommer vi att arbeta vidare med tillsammans med vår samarbetspartner Försäkringskassan är bland annat:

  • Möjlighet till utgivning av Efos-kort utan beroende till HSA-katalogen
  • Process för utgivning av tillfälliga kort enligt tillitsnivå 3 (LoA3)
  • Förbättrat stöd till ID-administratörer (tidigare xRA) i identifieringsprocessen
  • Minskat beroende till Internet Explorer 11 för Efos-portalen

Ytterligare förbättringsförslag och behov kan du lämna in via Ineras kundservice. Alla synpunkter kommer vi att hantera efter lansering av Efos, och då alla anslutna organisationer använder tjänsten.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan