Aktuellt

Utredning om åldersgränser för e-tjänsterna på 1177.se

Inera utreder just nu vilka åldersgränser som ska gälla för åtkomst till e-tjänsterna på 1177.se för unga och deras vårdnadshavare. Målet är att överbrygga det glapp som finns idag, där varken de unga själva eller deras vårdnadshavare kan komma åt e-tjänsterna när barnen är mellan 13 och 15 år.

Mobiltelefon med 1177.se på skärmen.
Målet med utredningen är att överbrygga det glapp som finns i åldern 13-15 år, där varken vårdnadshavare eller de unga själva kommer åt e-tjänsterna på 1177.se.

I dagsläget kan unga logga in på 1177.se från det att de har en giltig e-legitimation, vilket de i vissa fall kan få redan vid 8 års ålder. De kan däremot inte komma åt alla personliga e-tjänster i inloggat läge. Journalen blir tillgänglig för unga först när de är 16 år och Läkemedelskollen när de är 18 år. Vårdnadshavare kommer endast åt sina barns tjänster fram till dess att barnen är 13 år. Det innebär att det uppstår ett glapp i åldern 13-15 år, där varken vårdnadshavare eller de unga själva kommer åt tjänsterna. Ett exempel på när detta glapp upplevdes besvärligt var under pandemin, när vårdnadshavare ville beställa covid-tester åt sina barn.

Att vårdnadshavare inte kan logga in för sina barns räkning efter det att barnen fyllt 13 år har sin grund i en önskan att skydda unga tonåringar, framför allt unga som lever under hård kontroll och hot om våld från sina vårdnadshavare. Utredningen ska ta fortsatt hänsyn till gruppens behov, men också värdera hur andra grupper av barn, unga och deras vårdnadshavare påverkas av olika åldersgränser. Detta sker genom en barnkonsekvensanalys som omfattar både barn och unga med stora skyddsbehov liksom barn och unga med stora behov av hjälp från vårdnadshavare.

Utredningen pågick under våren 2022 och omfattar bland annat en stor mängd intervjuer och dialogmöten med unga, vårdnadshavare och hälso- och sjukvårdspersonal samt med föreningar för olika professioner. En juridisk analys har också genomförts.

Under juni ska utredningen lämna en rapport med förslag till justerade åldersgränser kopplade till en långsiktig målbild. Målbild och förslag ska därefter diskuteras och beslutas av alla regioner innan några eventuella förändringar kan göras.

Till toppen av sidan