Aktuellt

Utgivning av Mobilt SITHS eID för testmiljö flyttar till nya SITHS eID Mina sidor

Den 22 maj 2023 flyttar utgivningen av Mobilt SITHS för testmiljö från utfärdandeportalen till nya SITHS eID Mina sidor.

Efter flytten kommer testpersoner behöva finnas upplagda i testmiljön för Personuppgiftstjänsten för att det ska gå att utfärda ett Mobilt SITHS. Så har det inte varit i utfärdandeportalen, där har det räckt med att testpersonen funnits upplagd i HSA.

Flytten till nya SITHS eID Mina sidor medför följande:

  • Nytt användargränssnitt
  • Testpersoner måste finnas upplagda i testmiljön för Personuppgiftstjänsten
  • Ny webbadress till Mina sidor: https://minasidor.test.siths.se

Under tiden flytten genomförs kommer det inte gå att utfärda Mobilt SITHS för testmiljö.

Nya testpersoner beställs enligt ordinarie rutin:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan