Gå till innehåll

Utbudstjänsten söker ämnesexperter för att identifiera kodverk för vårdtjänster

För att kunna ge vård och omsorgspersonal och invånare möjlighet att söka i utbudet av vård behöver det finnas ett gemensamt kodverk för att beskriva ”vad” för vårdtjänster som en verksamhet erbjuder inom ramen för egen regi eller genom avtal med andra utförare.

När utbudet beskrivs på enhetligt sätt, blir det möjligt att med Utbudstjänsten söka och presentera vem som utför vad för tjänst, på vilken huvudmans uppdrag, var någonstans, för vilka målgrupper och när. Detta är nödvändigt för att vård och omsorgspersonal och invånare/patienter ska kunna remittera och hitta rätt vård hos rätt utförare i hela landet, och för att invånarna själva ska kunna hitta, jämföra och välja vård.

Därför söker vi ämnesexperter

För att kunna komma överens om ett gemensamt kodverk som speglar verkligheten, söker Inera därför ämnesexperter, som tillsammans med en terminolog kan hjälpa oss att gå igenom det arbetsunderlag som vi har tagit fram. (Du anmäler ditt intresse längre ner på sidan).

Som ämnesexpert innebär det att du deltar på ett antal workshops. Antalet workshops beror på hur omfattande det specifika området är, men brukar ligga på 2-3 heldagar eller uppdelat på 4-6 halvdagar per område. Workshoparbetet kommer att ske hos Inera i Stockholm, alternativt kan du delta på distans via Skype.

Inför varje workshoptillfälle får du som ämnesexpert underlaget skickat till dig för att hinna igenom detta innan workshopen.

Vi kan tyvärr inte dela ut någon ekonomisk ersättning, du får istället möjligheten att vara med att påverka framtida kodverk i nationella tjänster.

Vi söker ämnesexpert inom dessa områden:

 • Klinisk fysiologi
 • Neurologi (alla inriktningar)
 • Laboratoriemedicin (alla inriktningar)
 • Kirurgi (alla inriktningar)
 • Invärtesmedicin (alla inriktningar)
 • Tandvård
 • Barn
 • Allmänmedicin
 • Akutsjukvård
 • Arbets- och miljömedicin
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk genetik
 • Reumatologi
 • Rättsmedicin
 • Socialmedicin

Arbetet har pågått sedan hösten 2016

Sedan hösten 2016 pågår ett delprojekt inom Utbudstjänsten där man identifierar och skapar kodverk för vårdtjänster. Detta projekt har etablerat en metodik och tar steg för steg fram beskrivningar av vårdtjänster relaterade till områden (medicinska specialiteter), där onkologi, psykiatri och radiologi hittills har gåtts igenom och förslag på andra områden finns redo att gås igenom med ämnesexperter.

Kontakta oss om du vill vara med

Din medverkan skulle vara otroligt uppskattad och en enorm hjälp för oss. Om du vill och kan vara med, kan du kontakta Sandra Jarlö eller Anna Lettse så berättar de mer för dig.

Läs mer om Utbudstjänsten

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan