Gå till innehåll

Utbudstjänsten – status och information om kundundersökningen

Under hösten 2018 har vi gjort en kundundersökning för att identifiera möjligheten för landsting och regioner att göra sitt vård- och omsorgsutbud tillgängligt digitalt med hjälp av Ineras Utbudstjänst.

Hittills har 17 av 21 landsting deltagit i undersökningen. Stockholms Läns Landsting och Region Skåne har idag en egen utbudstjänst, men hos övriga är intresset stort för att göra sitt utbud tillgängligt via HSA.

Inera rekommenderar alla landsting, regioner och kommuner att göra sitt vårdutbud tillgängligt via Utbudstjänsten, och att använda Utbudstjänstens kodverk för att beskriva utbudet. Finns inget kodverk ännu framtaget för ett visst område, kan regionala versioner användas till dess att nya områden är klara inom Utbudstjänsten.
Läs mer om Utbudstjänsten >

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan