Gå till innehåll

Uppdateringar i Sil under jul- och nyårshelgerna

Inför de kommande helgerna är det extra viktigt att eventuella uppdateringar i Leverantörernas information i VARA, LiiV, görs med tillräcklig framförhållning för att informationen ska nå både apoteken och vården i rätt tid.

Ledtiden för en ändring i LiiV till dess att informationen når apoteken via VARA är minst en helgfri arbetsdag. Motsvarande ledtid för att informationen ska nå vården via Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, är minst sex dagar. Se även nedan. Inför jul och nyår vill Sil och eHälsomyndigheten därför påminna om att vara extra noga med framförhållningen så att all information når fram.

Följande datum gäller för uppdateringar i LiiV under jul- och nyårsveckorna:

För att ny eller ändrad information ska nå: Uppdatering i Liiv ska ske senast: Leverans av Sil sker till vården:
Vården före 24 december: 14 december 19 december
Apoteken den 24-27 december: 21 december  
Vården före 1 januari 2019: 14 december 19 december (ingen leverans av Sil vecka 52)
Apoteken den 31 december 2018 - 2 januari 2019: 28 december  
Vården efter årsskiftet: 28 december 2 januari - 2019 års första uppdatering!
Apoteksaktörer före trettonhelgen (5-6 januari 2019): 4 januari 2019  

Ledtider för uppdatering i Liiv och viktiga "kom ihåg"

  • Alla förändringar* i LiiV överförs momentant till E-hälsomyndighetens produkt- och artikelregister VARA. De förändringar som når VARA fram till klockan 15:00 kontrolleras och godkänns (ej lördag, söndag eller allmänna helgdagar) innan de skickas vidare till efterföljande mottagare (till exempel apoteksaktörer och vårdaktörer via Sil) via VARA:s exportfil.
  • Apotekens expeditionssystem uppdateras dagligen. Alla ändringar i LiiV enligt ovan, publiceras i VARA:s exportfil närmast följande helgfria arbetsdag. Det betyder att apoteken har tillgång till den nya informationen flera dagar tidigare än sjukvården via Sil (se nedan).
  • Ledtiden för en ändring i LiiV till dess att den når en förskrivare via Sil är minst fyra arbetsdagar. Innehållet i Sil:s databas uppdateras veckovis (onsdagar) och innehållet i den baseras på informationen i VARA:s exportfil närmast föregående måndag.
  • Koordinera med grossisten. Ändringar i LiiV som innebär att till exempel nya läkemedel marknadsförs eller varunummer ändras måste koordineras med grossisten eller leverantören. Apoteken använder enbart varunummer i sina beställningar och därför måste det nya eller ändrade varunumret vara aktiverat hos grossisten eller leverantören för att apoteksaktörernas beställningar ska godkännas.

*Priser inom förmånen och Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet kontrolleras inte utan skickas utan dröjsmål vidare från VARA till efterföljande system.

Vid frågor som rör LiiV eller VARA: kontakta E-hälsomyndigheten via mejl till servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vid frågor som rör Sil-databasen: kontakta Inera via mejl till kundservice@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan