Gå till innehåll

Ett flertal uppdateringar i Intygstjänsterna

Webcert har fått ny uppdaterad design, utökat ifyllnadsstöd och ett uppdaterad kompletteringsflöde. I Mina intyg har det samtycke som tidigare krävts från invånaren tagits bort. För Rehabstöd har kolumnerna för huvuddiagnos och bidiagnos slagits ihop. Läs mer om dessa och vad de innebär för dig som arbetar inom vården. Vi ger också tips på smarta funktioner och hur du kan använda Intygstjänsterna i ditt arbete.

Ny design i Webcert

Uppdaterade Webcert innehåller en rad designförändringar. Förutom att färg och form har fått ett nytt utseende har fokus för uppdateringen legat på att förbättra användbarheten, så att du som använder Webcert enklare ska kunna fylla och hantera intygen. Ta en titt i Webcert redan nu och bekanta dig med den nya designen.

Nytt kompletteringsflöde i Webcert

Kompletteringsflödet för läkarintyg har uppdaterats för att förenkla för dig som användare. Vid de fall du inte kan komplettera ett intyg har ett nytt textfält lagts till. Texten du fyller i följer automatiskt med till nästa steg i flödet och du sparar på så sätt tid. Du kan sedan signera och skicka intyget som svar på kompletteringsbegäran. 

Bättre stöd med Frågor & Svar, uppdaterat FMB-stöd och nya fliken Tips & hjälp i högerfältet

Nu har vi utökat och förbättrat högerfältet som finns i Webcert när du utfärdar ett intyg. Det finns nu tre flikar i högerfältet: FMB, Frågor & Svar och Tips & Hjälp.

  • FMB-stödet har uppdaterats och all information ligger nu alltid synligt. Ordningen på informationen som finns i FMB-stödet är baserat på användningstester med läkare.
  • Frågor & Svar har delats upp i de två kategorierna ”Kompletteringsbegäran” och Administrativa frågor”. Du kan enkelt växla mellan de olika kategorierna som även visar hur många frågor och svar som kräver åtgärd.
  • Tips & hjälp är en ny flik och kommer initialt att innehålla hjälptexter med generella tips när du skriver ett intyg. Framåt kommer Tips & hjälp även att fyllas på med ytterligare tips och hjälp kring intygsförfattandet för att vara till hjälp för dig som utfärdar intyg.

Webcert via webben – nyheter i registreringsflödet 

Nu finns rollen ”överläkare” som befattning för läkare som registrerar sig med e-legitimation i Webcert. Vi har också lagt till möjlighet att välja ”vård- omsorgs- och omvårdnadsverksamhet” som verksamhet. Det här gäller för dig som använder Webcert via webben.

Logga in i Mina intyg

Det finns två olika sätt för invånare att logga in i Mina intyg. Antingen direkt via minaintyg.se eller via Vårdguidens 1177.s e-tjänster som nås via 1177.se. För att logga in krävs e-legitimation eller BankID. Mina intyg är en säker tjänst att använda, informationen skickas vidare med krypterad överföring så att intygen inte kan hamna i orätta händer. Tipsa gärna dina patienter om att använda Mina intyg.

Samtyckesbegäran tas bort från Mina intyg

När en patient loggar in på Mina intyg första gången har de tidigare behövt lämna samtycke eftersom Inera har varit personuppgiftsansvarig. I och med nya dataskyddsförordnignen (GDPR) ändras detta och Inera kommer numera att vara personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig blir istället den vårdgivare som har utfärdat intyget.  

Informationen under ”Om Mina intyg” har uppdaterats med information om detta. Hur Inera hanterar personuppgifter kan du läsa mer om här.

Kolumner slås ihop i Rehabstöd

Kolumnerna för huvuddiagnos och bidiagnos har slagits ihop i Rehabstöd och alla diagnoser visas numera endast i en kolumn. Detta för att Försäkringskassan inte vill göra skillnad på diagnoser i läkarintyget för sjukpenning. Den primära diagnosen skrivs ut i text, resterande visas som diagnoskoder.

Nya diagnoskoder implementerade 

Socialstyrelsen har uppdaterat sina diagnoskoder, ICD-10. Dessa har nu uppdaterats i Webcert, Intygsstatistik och i Rehabstöd. Ett fåtal diagnoskoder har i och med detta plockats bort. För Rehabstöd innebär det att namnet på dessa koder kommer därför inte kunna visas i Rehabstöd. Diagnoskoden kommer fortfarande att synas vid en sökning på internet om du vill kolla upp den. I övrigt innebär det inga ändringar för dig som arbetar i Rehabstöd.

I Webcert visas alltid de senaste diagnoskoderna när du fyller i ett intyg.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan