Gå till innehåll

Uppdatering av Ineras Allmänna villkor

Inera inför en ny avtalsmodell, Kundavtal 2. Den medför att ni som kund får nya Allmänna villkor och ett GDPR-anpassat avtalsdokument, Reglering av skada, för era tjänster inom Ineras tidigare avtalsmodell, Kundavtal 1.

De nya Allmänna villkoren skiljer sig från de tidigare bland annat genom att bestämmelser om reglering av skada lyfts ut och placerats i Reglering av skada. De skiljer sig även från de tidigare genom att ha anpassats för att bättre reglera det ”trepartsförhållande” där kunden använder så kallad agent för att kunna ansluta till och använda Ineras tjänster. 

Uppdateringen av Allmänna villkor samt tillförandet av Reglering av skada utgör en så kallad väsentlig ändring och ska därför kommuniceras till Ineras kunder minst tre (3) månader i förväg, vilket innebär att de börjar gälla 2018-09-01. Nya versioner av avtalets huvuddokument, anpassade efter tillförandet av Reglering av skada, kommer publiceras samma dag.  

Den nya versionen av Allmänna villkor kan läsas här

Den nya versionen av Reglering av skada kan läsas här

Mer om Kundavtal 1 och Kundavtal 2

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan