Aktuellt

Svar på frågor när ungdomar ska vaccineras

Nu är det dags för personer från 12 år och uppåt att vaccinera sig. Men varför behöver även unga vaccinera sig? Hur fungerar det? Är vaccinet säkert och vilka biverkningar kan man få? UMO har tagit hjälp av Martin Wohlin, medicinskt sakkunnig på 1177 Vårdguiden, som svarar på några frågor.

Martin Wohlin
Martin Wohlin, medicinskt sakkunnig på 1177 Vårdguiden.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccineras. Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Nu erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen. Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19.

– Vi är en av få aktörer där unga kan ställa frågor och få enkla, begripliga och faktagranskade svar. Vi vet också att unga litar på informationen från UMO. Därför känns det viktigt och bra att kunna bidra med svar på frågor om vaccination mot covid-19 när det är så aktuellt för vår målgrupp, säger Moa Lindholm, produktionsledare på UMO och Youmo.

I UMO:s film om vaccination mot covid-19 svarar Martin Wohlin, medicinskt sakkunnig på 1177 Vårdguiden, på ungas frågor om vaccination mot covid-19. 

Olika sätt i olika regioner

De flesta regionerna kräver att föräldrarna skriver på en samtyckesblankett när barn ska vaccinera sig. Exakt hur det går till skiljer sig från region till region. I Stockholm kan 12 till 15-åringar boka via appen Alltid öppet och det finns även telefonbokning på flera språk. Den huvudsakliga vaccinationen kommer att genomföras i skolorna. I Västernorrland kommer 12- till 15-åringar att vaccineras i den skola eleven går på. I Region Kronoberg kommer det att gå att vaccinera sig på skolorna samt hos externa vaccinatörer. Vissa privata vårdcentraler kommer också att ge en del vaccinationer och där sker bokningen via 1177.se. Det här är bara några exempel och därför är det viktigt att ta reda på hur det fungerar i den region som var och en tillhör. På 1177.se kan man välja rätt region och läsa om hur det går till.

I vissa fall när personer ska vaccinera sig eller testa sig för covid-19 så måste man logga in på 1177.se. Innan det är dags för eventuell bokning av vaccination är det bra att se till att personer från 13 år har en godkänd e-legitimation. E-legitimation behövs också för att boka provtagning mot covid-19 för personer över 13 år. Vårdnadshavare kan beställa provtagning för sina barn till dess att de fyller 13 år.

Godkänd e-legitimation

1177.se ställer höga säkerhetskrav för inloggning. Det är därför e-legitimation krävs för alla användare. När man har loggat in får man tillgång till känslig information, som journalanteckningar, provsvar, diagnoser och vårdkontakter. Från att ett barn fyller 13 år kan inte vårdnadshavaren längre hantera barnets e-tjänster på 1177.se.

– Det har varit en lång diskussion med regionerna kring de här åldersgränserna, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera. Men vi har bedömt att många unga i 13-årsåldern är mogna att hantera sina egna ärenden och sin egen information, utan att vårdnadshavaren har tillgång till den. Det handlar om att skydda ungdomars integritet.

För att logga in på 1177.se behöver man ha en elektronisk legitimation. Man kan använda Bank-id, Mobilt bank-id, Freja e-id plus eller Telia e-legitimation.

Läs mer hur det fungerar här.

Till toppen av sidan