Aktuellt

Två nya mötesforum för införandet av nya SITHS

I mars startades två nya forum för samordning av införandet av nya SITHS, där ett riktar sig till regioner och ett till kommuner. Syftet med dessa regelbundna möten är att informera, diskutera och utbyta erfarenheter om verksamhetsinförandet av den nya lösningen för SITHS.

Införandeforumen hålls tills vidare via Teams en gång i månaden och avser samtliga delar av den nya lösningen för SITHS, det vill säga autentisering, PKI-struktur och portal.

– Det har funnits ett behov av återkommande stormöten som enbart fokuserar på införandet av nya SITHS och där målgruppen är införandeansvariga i respektive organisation. Vi på Inera får många frågor kopplade till införandet och dessa frågor och svar är oftast allmängiltiga för alla kunder, säger Hasanein Alyassiri, införandeansvarig för Ny lösning SITHS på Inera och den som leder de båda införandeforumen.

– Vi vill gärna ha in frågor i förväg så att vi kan förbereda svaren på bästa sätt. Frågorna läggs in i en Trello-tavla och där dokumenterar vi frågor och svar mellan mötena, fortsätter Hasanein.

Deltagare till regionernas införandemöten utses av SLIT, nätverket för Sveriges regioners it-direktörer. Kommunerna utser själva sina representanter och både införandeansvariga och ansvariga utgivare är välkomna att delta på mötena.

För mer information, kontakta Hasanein Alyassiri, hasanein.alyassiri@inera.se

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan