Gå till innehåll

Tillitsdeklarationen i Easy ska vara inskickade i god tid innan lanseringen av Efos

Den 17 augusti kommer tillitsdeklarationen att finnas tillgänglig för ansvarig utgivare i Easy. Du kommer att få ett mejl med uppmaning att logga in i Easy. Tillitsdeklarationen ersätter tidigare RAPS, och i denna ska du som är ansvariga utgivare redogöra för hur din organisation uppfyller tillitsramverket för E-identitet för offentlig sektor, Efos.

Vårt införandestöd kommer att stötta din organisation i den här processen och följa upp att ni besvarat tillitsdeklarationen på ett korrekt sätt. Sedan får ansvarig utgivare behörighet till Efos-portalen i samband med lanseringen.

Vi rekommenderar att du startar arbetet med tillitsdeklarationen så snart som möjligt. Det är ansvarig utgivare som ansvarar för att besvara och skicka in tillitsdeklarationen i Easy, men det är bra om du tar hjälp av andra sakkunniga personer i din organisation, som till exempel säkerhetsansvarig och id-administratörer.

Tillitsdeklarationen besvarar ni genom att göra en bedömning av hur väl ert eget utgivningsområde uppfyller kraven i Efos tillitsramverk. Vi har gjort en handledning över hur ni jobbar med tillitsdeklarationen i Easy, den hittar du här

Om det underlättar för er, så kan även säkerhetsansvarig och id-administratörer få tillgång till Easy i rollen som sakkunniga. På det sättet kan ni alla jobba direkt i Easy. Rollen som sakkunnig får du genom att beställa användarkonto i Easy

Efos tillitsramverk, certifikatspolicy och termer och begrepp och andra styrande dokument har vi samlat på en gemensam plats för både Inera och Försäkringskassan. Dessa dokument hittar du på denna sida

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan