Aktuellt

Till SITHS-ombud: hjälp era tredjepartsanslutna organisationer att införa nya SITHS

Glöm inte att ni som är SITHS-ombud behöver hjälpa era tredjepartsanslutna organisationer i deras arbete med att införa den nya lösningen för SITHS.

Som SITHS-ombud ansvarar ni för att följa upp att samtliga av era kunder förstår och agerar på den informationen som ni förmedlar till dem angående den nya autentiseringslösningen

Ni ansvarar för att säkerställa att era kunder vet vad de måste göra, är medvetna om de tidplaner som gäller och vad konsekvensen blir för deras verksamhet om de inte hinner införa den nya autentiseringslösningen i tid, det vill säga senast den 31 december 2022.

Vid frågor om detta är ni välkomna att kontakta Tomas Centerlind, tomas.centerlind@inera.se eller Hasanein Alyassiri, hasanein.alyassiri@inera.se

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan