Gå till innehåll

Svevac kommer att avvecklas

Den tekniska plattformen för tjänsten Svevac har nått slutet på sin livscykel. Inera och dess ägare har därför tagit beslut om att avveckla Svevac, eftersom det med nuvarande tekniska lösning inte finns förutsättningar att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst.

Svevac fungerar som ett journalsystem för hantering av vaccinationer, med ett webbgränssnitt och funktionalitet för sammanhållen journalföring och rapportering till Folkhälsomyndigheten enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Svevac används av läkare och sjuksköterskor som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård, äldreomsorg med flera.

Tjänsten, ska enligt en första plan, vara stängd för registrering i mitten av 2021. Fram till dess kan service för Svevac komma att begränsas och viss funktionalitet kan upphöra att fungera. Tjänsten kommer att vara helt avvecklad i slutet av 2022.

Kunder som använder Svevac idag kan fortsätta göra det fram till 1 juli 2021, efterhand kan dock viss funktionalitet försvinna. Efter 1 juli 2021 kommer det inte vara möjligt att registrera vaccinationer i Svevac.

Ytterligare information om avvecklingen, och detaljerad plan för den, kommer fortlöpande att publiceras på inera.se.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan